เชิดชูเกียรติทหารกล้า

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

ทหารผ่านศึก เป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมือง มีผลงานแห่งความองอาจกล้าหาญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้นับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามในสมรภูมิใด เหล่าทหารผ่านศึกทุกท่านไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยหวั่นเกรงต่ออริราชศัตรู ประเทศของเราจึงมีวีรบุรุษ

จากศึกสงครามเกิดขึ้นมากมาย วีรบุรุษเหล่านี้คือตัวแทนแห่งความกล้าหาญและเสียสละอย่างแท้จริง เพราะทุกท่านต้องเอาชีวิตเข้าแลก และรู้ตัวเองดีว่าเมื่อออกสู่สนามรบแล้ว อาจจะได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดความหวั่นเกรงแต่อย่างใด เกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญ ซึ่งวีรบุรุษทหารผ่านศึกรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้กระทำเพื่อชาติบ้านเมือง มิเพียงได้รับการจารึกอยู่ตามอนุสาวรีย์นักรบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน 
เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์มาโดยตลอด ซึ่งการสงเคราะห์มีอยู่ ๖ ประเภท ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษา การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การสงเคราะห์ด้านการเกษตร การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล และการสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ทหารผ่านศึกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก โดยเฉพาะในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนชาวไทย จะได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก ผู้ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นชาติพลี รวมทั้งให้การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกทั้งหลาย ในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง               
สำหรับการจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี2566 อผศ. ได้กำหนดจัดงานภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.66 ถึงวันที่ 3 ก.พ.66  ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” โดยมี พล.อ.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย 
การประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง) ,การประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ณ วัดบ้านเซเวียร์ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)    

 สำหรับใยฝนวันที่ วันที่ 2 ก.พ.66 มีการประกอบพิธีต่าง ๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ,พิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ ณ บริเวณศาลพระภูมิ หน้าที่ทำการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

พิธีทางศาสนาพุทธ ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้นที่ 2 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ,พิธีจุดไฟอนุสรณ์ความร่วมมือและสามัคคีของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และพลเรือน ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
สำหรับในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.66 ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก ประกอบพิธีต่าง ๆที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่ เวลา 07.45  น. พิธีจุดตะเกียงโบราณ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร จากนั้นเป็นพิธีจุดตะเกียงตามประทีป และสักการะอัฐิ ณ ห้องจารึกชื่อ ผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ ภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2566 ต่จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลา โดยเป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ สมาคม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ตลอดจนทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ ร่วมวางพวงมาลา
โดยในเวลา 10.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา 

วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. ของทุกปี นับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราชาวไทย จะได้ร่วมรำลึกถึง คุณงามความดีและพร้อมใจกันสดุดีวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ ที่ทำให้พวกเราได้อยู่อย่างร่มเย็นมาจวบจน ปัจจุบัน ในการนี้ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ผู้ยากไร้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” เพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวผู้ยากไร้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 038-7-31193-9 หรือบริจาคผ่าน QR Code ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ