โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก จัดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 19 คืนเยาวชนคนดีกลับสู่สังคม

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ 19 ณ สถานฝึกอบรมกรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเยาวชนชายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล และมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน เข้ารับการฝึกอบรมในลักษณะค่ายผู้นำเยาวชน มีกำหนดทั้งสิ้นตามโครงการ 15 วัน 
ด้านนางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีเจตนารมณ์ในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน มากกว่าการมุ่งเน้นที่จะลงโทษ จึงได้ร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก จัดโครงการดังกล่าวขึ้น มุ่งเน้นเรื่องการฝึกระเบียบวินัย การรู้จักตนเอง การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การฝึกจิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่อกล่อมเกลาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ การใช้ชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสุจริตชน และยังผนวกหลักสูตร “ทูบีนัมเบอร์วัน” เข้าในโครงการเพื่อให้เยาวชนได้ทราบวิธีปฏิบัติของกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาทักษะทางด้านปัญญา ซึ่งเยาวชนสามารถนำไปช่วยเหลือเพื่อนในชุมชนของตนเองได้ โดยการรับฟัง ให้กำลังใจ ดูแลซึ่งกันและกัน สามารถกลับไปสู่ชุมชนและสำนึกในคุณค่าของตนเองอย่างมั่นใจ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โดยมีนายวิสุทธิ์ กิตติรวีโชติ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นประธานโครงการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน และได้รับการสนับด้านสถานที่และครูฝึกจากพลตรีพนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ จังหวัดนครปฐม

#ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
#คืนคนดีสู่สังคม

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ