กิจกรรมงานวันคนพิการสากล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 ม.ค.66
 ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม น.ส.ชลลดา ชนศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายวนิช ภาระกิจ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม

น.ส.ชลลดา กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคม เกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยในปี 2565 องค์กรสหประชาชติได้กำหนดประเด็กหลักคือ"การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม"( Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuellingan accessible and equitable world) โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 23,702 คน มีคนพิการยื่นใช้สิทธิการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ จำนวน 3,566 คน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการคนพิการผ่านระบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการออนไลน์เชื่อมโยงกับศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็ จ ( One Stop Service) ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และได้จัดแอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 ในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาคเอกชน องค์กรคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบรถโยกสำหรับคนพิการ การมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ เป็นมิตร การจับของขวัญ ของรางวัลให้แก่คนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นอย่างดีต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ