ตามหาครูคนแรก รร.ตชด.ภ.3

ตามหาครูคนแรก รร.ตชด.ภ.3

พลตำรวจตรี ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาเป็นเวลากว่า 60ปี ตาม “โครงการตามหาครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (โครงการครูเก่าเราไม่ลืม)”

   
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  มีความสำนึกในความกล้าหาญ เสียสละและคุณความดีของครูคนแรกที่ก่อตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลิตเด็กและเยาชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ฉะนั้นเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566 นี้ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  โดย พลตำรวจตรี ประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จึงจัดให้มีพิธีมอบโล่ให้กับครูคนแรกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับครูคนแรกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี โดยจัดพิธีมอบอย่างสมเกียรติ ณ ห้องประชุมดารารัศมี 3 อาคารกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และจัดเลี้ยงอาหารครูดังกล่าว รวมถึงจะติดตามทายาทของครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ล่วงลับไปแล้วมารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่อไป
        
  สืบเนื่องจาก วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครูแห่งชาติ” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และพระคุณของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครูในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกำเนิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 1 บ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบันได้โอนไปสังกัดหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว) และต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเห็นความสำคัญของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงทรงสนับสนุนและอุปถัมป์งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2506 เป็นต้นมา ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 81 โรง  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาจจะมีปัญหาเพียงการคมนาคมที่ยากต่อการเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภคที่ไม่สมบูรณ์ แต่ในอดีตเมื่อเริ่มก่อตั้งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้องอยู่ท่ามกลางภัยต่างๆมากมาย อาทิผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการลักลอบผลิตยาเสพติด กองกำลังชนกลุ่มน้อย และโจรผู้ร้ายบริเวณแนวชายแดน โรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางไร่ฝิ่น ท่ามกลางกองกำลังติดอาวุธ ที่พร้อมจะทำร้ายครูตชด.ได้ทุกเมื่อ แต่ครูตชด.ก็ยังคงทำหน้าที่ให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จนกลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และบางกลุ่มเลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ครูคนแรกของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ทราบว่าในขณะที่ก่อตั้งโรงเรียนนั้น ต้องผ่านกองกำลังติดอาวุธของขบวนการยาเสพติดระดับโลก(ขุนส่า)อยู่ทุกวัน

#บางกอกทูเดย์ออนไลน์
#โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค3
#กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3
#โครงการตามหาครูคนแรกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค3

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ