สช.จัดการอบรม

สช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 

เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก มุ่งหวังให้นักเรียนเกิดสมรรถนะจากการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ออกแบบวิธีแก้ปัญหาและแก้ปัญหาตามสถานการณ์!!

เช้าวันนี้ (19 ธันวาคม 2565) นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางภัทราพรรณ  เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร คณะผู้จัดการอบรมกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา คณะวิทยากร และครูผู้เข้ารับการอบรม  จำนวนทั้งสิ้น 112 คน เข้าร่วม

นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งว่า เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะจากการเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ออกแบบวิธีแก้ปัญหาและแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่สามารถบูรณาการได้กับอีกหลากหลายวิชา

นายธเนตร สภานนท์ กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนา บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้เรียน เพื่อสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติและมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง ทุกปัญหามีทางออก ในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 112 คน และ สช.ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมแก่ผู้เข้าอบรมตลอดทั้ง 2 วัน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ