เกาะหลีเป๊ะ”ปะทะเดือด”

เกาะหลีเป๊ะ”ปะทะเดือด”ถึงกับนองเลือดจากกรณีข้อพิพาท ที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ ระหว่างโจทก์ และจำเลย 

จากกรณีข้อพิพาทที่ดิน”บุหงา รีสอร์ท“บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ระหว่างโจทก์ผู้ที่ซื้อทรัพย์มาจากกรมบังคับคดี ที่กรมบังคับคดีได้ขายทอดตลาด กับนายสามารถ เจริญฤทธิ์ จำเลย ผู้ครอบครองที่ดิน ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันถึงขนาดต้องนองเลือด โดยฝ่ายโจทก์ผู้ที่ซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดี ได้ไห้ชายฉกรรจ์กว่า 30 คน เอาป้ายและลวดหนามมาปิดล้อม เพื่อยึดพื้นที่ห้ามบุกรุก จนเกิดเหตุการณ์ปะทะ และทำร้ายร่างกายผู้ที่ครอบครองอยู่ โดยผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่ สภอ.เกาะหลีเป๊ะในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย ในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่พบเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยาน กรมบังคับคดีหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินการปิดล้อมกับฝ่ายโจทก์ ในครั้งนี้

ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ในคดีหมายเลขดำที่ พ.333/2555 คดีหมายเลขแดงที่ พ.115/2557 อ้างถึงปัจจุบัน เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ทำการยึดทรัพย์ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง อันได้แก่ รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ชุมชน และป่า และได้ดำเนินการบังคับคดีเสร็จแล้วตามกฎหมาย ตามคดีที่อ้างถึงนั้น

ด้าน”นายสามารถ เจริญฤทธิ์”ผู้ครอบครองมาแต่เดิม กล่าวว่าเมื่อปี พ.ศ 2557 ทางหน่วยงานราชการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนทางทะเลทัพเรือภาคที่ 3 พื้นที่ C ( เฉพาะ )ที่ 12557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดิน เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการรังวัดแนวเขตที่ดินทั้งที่เป็นแนวเขต น,1.3 และ ส.ด.1 และที่ดินทุกแปลงในเขตหลีเป๊ะ แล้วให้รายงานผลให้กับหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนทางทะเลทัพเรือภาคที่ 3 พื้นที่ C ทราบ

ซึ่งผลสรุปว่าการนำชี้ที่ดินของนายสามารถ เจริญฤทธิ์ มี 3 ประเด็น ดังนี้
1. การนำชี้เขตที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( ส.ด.1 ) เลขที่ 25,32 ทิศและตำแหน่งที่ดิน ไม่สอดคล้องและรองรับกับตำแหน่งที่ดินในพื้นที่จริง
2. การนำชี้เขตที่ดินตามแบบแจ้งการครองครองที่ดิน ( ส.ค.1 ) เลขที่ 25,32 เนื้อที่ 63-43 ไร่ นำชี้เกินกว่าหลักฐานไปประมาณ 2-2-43 ไร่
3. การนำชี้เขตที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ( ส.ค.1 ) เลขที่ 25,32 สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างรีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ชุมชนป่า

โดยทางอุทยานแห่งชาติมีหนังสือ ที่ ทส 0915.521/ว.940 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 แจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา และให้นายสามารถ เจริญฤทธิ์และบริวารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างหรือเข้ากระทำการใดๆ ( เพิ่มเติม ) ได้เป็นการชั่วคราว และถ้ามีผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

เห็นได้ว่าพื้นที่ ที่นายสามารถ เจริญฤทธิ์ครอบครองเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ ได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับ( 1 และ 2 ตามลำดับ)

โดยนายสามารถ เจริญฤทธิ์ ได้แจ้งไปว่า ที่ดินแปลง( ส.ค. 1 ) เลขที่ 25 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2498 เนื้อที่ประมาณ 2-0-00 ไร่ และเลขที่ 32 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2498 เนื้อที่ 2-1-00 ไร่ ตามที่( โจทก์ ) ได้นำชี้ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดนั้น ไม่ใช่เป็นที่ดิน ( ส.ค. 1 ) เลขที่ 25 และ 32 ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาล แต่ที่ดิน ที่”นายสามารถ เจริญฤทธิ์”ครองครองและทำประโยชน์อยู่นั้น เป็นแปลงที่ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา โดยตนได้รับการคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ โดยนายสามารถ เจริญฤทธิ์ ได้โต้แย้งคัดด้านการยึดทรัพย์มาตลอด และตนมีรายละเอียดตามเอกสารแสดงผังที่ตั้งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ตนครอบครองอยู่ นายสามารถ เจริญฤทธิ์ กล่าวว่า

ดังนั้น ที่ดินดังกล่าวที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์และขายทอดตลาดในคดีนี้ เป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังดับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 301( 5 ) การที่โจทก์นำยึดและเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการบังคับคดีไปจนถึงการขายทอดตลาด ฉะนั้นทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน การดำเนินการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายสามารถ เจริญฤทธิ์ กล่าวต่อว่าตนเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์ ได้รับความเสียหายจากการบังคับคดีดังกล่าว นายสามารถ เจริญฤทธิ์ จึงร้องขอความเป็นธรรม  เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และสั่งการให้เจ้าพนักงานบังคับคดี มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ยึดและขายทอดตลาดตามคดีนี้และดำเนินการเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการยึดและขายทอดตลาดตามกฎหมายต่อไป

โดยนายสามารถ เจริญฤทธิ์ ขอเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อทั้งสองฝ่าย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ