“เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65”

จปร. จับมือ สสส. เตรียมเปิดฉากงานเดิน-วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65” ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งนักวิ่งและผู้จัดงานในทุกมิติ ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย.นี้ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 
 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28” ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก 
 
พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การเดิน-วิ่งประเพณีในครั้งนี้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 28 แล้ว สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มต้นได้ง่ายๆ อย่างเช่นการ เดิน วิ่ง ซึ่งหลายๆ คน ได้ใช้กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นการ ออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน
 
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี กิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ สสส. ให้การสนับสนุนเนื่องจากเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ทุกเพศทุกวัย ประกอบกับที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์โควิด 19 พบว่า คนไทย เลือกออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง จำนวน 16.03 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของคนไทย โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจด้วยการเดินวิ่งเพิ่มขึ้น 10 ล้านคน  (ที่มา : รายงานสุขภาพคนไทย 2563 ) การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางด้านการแพทย์ในการจัดกิจกรรมวิ่ง พร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจกับนักวิ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนลงสนามวิ่ง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ สสส.กับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรฐานในสังคมไทย เดิน-วิ่ง “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65” จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไปพร้อมกับการร่วมพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการแพทย์ของผู้จัดงานวิ่งในทุกมิติ 
สำหรับ ข้อแนะนำสำหรับนักวิ่ง มีดังต่อไปนี้ 1. เตรียมตัว ฝึกซ้อม โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยวิ่ง อาจเริ่มจากการเดินเร็ว หรือวิ่งช้าๆ แล้วปรับเพิ่มระยะทางหรือเวลา ที่สำคัญต้องเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอ 2. วอร์มร่างกายทุกครั้งก่อนลงสนาม อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียด เพื่อให้ร่างกายเตรียมรับมือกับเลือดที่สูบฉีดไปยังอวัยวะ กล้ามเนื้อ และป้องกันการบาดเจ็บไปในตัว 3. ไม่ฝืนวิ่ง ถ้าร่างกายไม่ไหว อย่าลืมสังเกตร่างกายของตัวเอง หากรู้ว่าหายใจไม่ทัน เหนื่อย เวียนศรีษะ เจ็บหน้าอก ควรหยุดทันที แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่หรือคนข้างตัวที่อยู่ในงาน เพื่อให้การดูแลการแพทย์หรือนำส่งโรงพยาบาล 4. ดื่มน้ำให้เพียงพอ สิ่งสำคัญในการวิ่ง คือการดื่มน้ำ เพราะทุก ๆ ก้าวที่วิ่งเราจะเสียเหงื่อ หากขาดน้ำอาจมีผลกระทบต่อร่างกาย วิงเวียนศีรษะ หมดแรง หรือเป็นตะคริวได้ และ 5. ผ่อนคลายหลังวิ่ง หรือ “คูลดาวน์” คือ หลังวิ่งต้องยืดเหยียด เดินช้าๆ ก่อนนั่งพัก เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นปกติ และให้เลือดไหลเวียนในร่างกายอย่างเต็มที่ 
 
นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมายให้ประชาชนทั่วไป และนักวิ่งที่เดินทางมารับ BIB ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จุดประกายให้นักเดิน-วิ่ง ตลอดจนครอบครัวที่ร่วมเดินทาง ได้มาร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึงการสร้างสุขภาวะ ตลอดจนการออกกำลังกายที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงอีกด้วย  ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานที่จัดให้ได้ร่วมสนุกสนาน อาทิ “การแข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบิน ด้านอากาศยาน” ประกอบด้วย การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ, เครื่องบินพลังยาง Stick, เครื่องบินพลังยางจำลอง Piper J3  cub, เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง, อากาศยานมัลติโรเตอร์, เครื่องบินเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์, เครื่องบินเล็ก 4 ช่องสัญญาณ (บินเร็ว) รวมถึง “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ประกอบด้วย นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพ โดย งานสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, มหกรรมการออกกำลังกายแอโรบิค, การแสดงการออกกำลังกาย โดย โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม และโรงเรียนอนุบาลคุณากร, การแสดงหัสดนตรีของนักเรียนนายร้อย จปร., การแสดงจากชมรม TO BE NUMBER ONE จ.นครนายก เป็นต้น
 

ขณะที่ กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณี "เดิน-วิ่ง เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28” ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ จะออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่ ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 33 กม. ฮาล์ฟมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครอบครัวเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ด้วยเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crma.ac.th   และเฟซบุ๊กเพจ เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟ www.facebook.com/crmarun


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ