จอมพลัง ร.ร.กีฬา จ.ชลบุรี เอ ชนะเลิศคะแนนรวม ศึก EGAT

จอมพลัง ร.ร.กีฬา จ.ชลบุรี เอ ชนะเลิศคะแนนรวม ศึก EGAT

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ ชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่นักกีฬาดีเด่นชาย เป็นของ ครรชิต วงษ์ษา จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 89 กิโลกรัมชาย ส่วนดีเด่นหญิง เขมิกา กำเนิดศรี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ รุ่น 45 กิโลกรัมหญิง ต่างทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทยลงได้ 
การแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันสุดท้าย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565  
รุ่นมากกว่า 76 กิโลกรัมหญิง บุญญภัทร บุญช่วย จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 92 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 195 กิโลกรัม 1 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 103 กิโลกรัม ขณะที่ กรกช สุดเมือง จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ เก็บ 1 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 109 กิโลกรัม 2 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 78 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 187 กิโลกรัม และ ธิตินันท์ มอญศรี จากสโมสรยกน้ำหนักเชียงใหม่ WL ได้ 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 80 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 107 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 187 กิโลกรัม (ทำได้ก่อน กรกช สุดเมือง) 
และรุ่นมากกว่า 96 กิโลกรัมชาย บุญญปัญญ์ รุกขะวัฒน์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ คว้า 2 เหรียญทอง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 150 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 262 กิโลกรัม ส่วน ท่าสแนทช์ จบอันดับ 4 สถิติ 112 กิโลกรัม ขณะที่ ธนกฤต ศรีหารักษ์ จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 117 กิโลกรัม ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก จบอันดับ 4 สถิติ 136 กิโลกรัม น้ำหนักรวม อันดับ 4 เช่นกัน สถิติ 253 กิโลกรัม ด้าน ชัยยศ พิชัยช่วง จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ เก็บ 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 149 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 259 กิโลกรัม ส่วนท่าสแนทช์ จบอันดับ 5 สถิติ 110 กิโลกรัม และ อิทธิพัทธ์ ทองแดง จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมเอ ซิว 1 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 116 กิโลกรัม 2 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 142 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 258 กิโลกรัม 
หลังจบการแข่งขัน สรุปรางวัลคะแนนรวมทีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ 540 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ 524 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ 512 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมเอ 495 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 4 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ 463 คะแนน และรองชนะเลิศ อันดับ 5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ทีมเอ 384 คะแนน 
รางวัลคะแนนรวมทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ 599 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมเอ 494 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมบี 484 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ทีมเอ 462 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ 430 คะแนน และรองชนะเลิศ อันดับ 5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ 428 คะแนน 
และผลคะแนนรวม ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ 1,111 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ 970 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ 929 คะแนน, อันดับ 3 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ 888 คะแนน, รองชนะเลิศ อันดับ 4 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมเอ 867 คะแนน และรองชนะเลิศ อันดับ 5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมเอ 721 คะแนน 
ขณะที่นักกีฬาดีเด่นชาย เป็นของ ครรชิต วงษ์ษา จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 89 กิโลกรัมชาย ทำได้ 2 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 131 กิโลกรัม พร้อมทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทย ของ ณัฐพงษ์ โสภาลัย จากนครราชสีมา ที่ทำไว้ 130 กิโลกรัม และอีกเหรียญจากน้ำหนักรวม 287 กิโลกรัม รวมทั้งยังได้ 1 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 156 กิโลกรัม ส่วนนักกีฬาดีเด่นหญิง เป็นของ เขมิกา กำเนิดศรี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ รุ่น 45 กิโลกรัมหญิง คว้าไป 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 70 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 85 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 155 กิโลกรัม พร้อมทำลายสถิติเยาวชนประเทศไทย ทั้ง 3 ท่า โดยสถิติเดิม ท่าแสนทช์ 65 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 84 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 147 กิโลกรัม
ด้านผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย ได้แก่ วิธวัฒน์ กฤษเพ็ชร ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ส่วนผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอรัญญา บัวทองใส ผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ