มณฑลร่วมพบปะผู้บริหาร รร.เอกชน

มณฑลร่วมพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคม ปส.กช.!!


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมฮอริซอน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวในการประชุมว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่น้องชาวการศึกษาเอกชนอีกครั้ง สำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะเน้นการรับฟังความคิดเห็นและหาทิศทางร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อลดปัญหาอุปสรรค เติมเต็ม และต่อยอดงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกลไกสำคัญของ สช.ในการทำงาน นอกจากจะช่วยส่งเสริมงานด้านวิชาการ การพัฒนาครู ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยประสานงานด้านการบริหารจัดการและสื่อสารไปยังสถานศึกษาในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำให้การทำงานในส่วนภูมิภาคมีความรวดเร็ว และราบรื่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกจังหวัด ที่ได้เสียสละมารับหน้าที่เป็นตัวแทนชาวการศึกษาเอกชนในการขับเคลื่อนงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ สช.

พี่น้องชาวการศึกษาเอกชนสามารถร่วมสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชนร่วมกัน ผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้ง 7 คณะ (อกช.) และคณะกรรมการประสารและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด (ปส.กช.) ซึ่งจะมีผู้แทนของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนนอกระบบร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต้องมีการพัฒนาข้าราชการและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย ต้องพัฒนา ทบทวน และปรับลดกฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการดำเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และสร้างความเข้าร่วมกันกับข้าราชการสำนักงานฯ ว่าการศึกษาเอกชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร และต้องส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนเอกชนอย่างไร เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งในห้วงเวลาหลังจากนี้มีงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ และการปรับปรุงโครงสร้าง สช.การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนผ่านกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ซึ่งมี รมว.ศธ.เป็นประธาน การขับเคลื่อนงานของอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7 คณะ การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลในการจัดการศึกษาที่สะท้อนต้นทุนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติม และการเตรียมการสรรหาผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการของสมาชิก
 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และ สช.ขอฝากเครือข่ายการศึกษาเอกชน กำชับสถานศึกษาเอกชนในประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยขอให้โรงเรียนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้กับผู้เรียนและครูอย่างเข้มงวด รวมถึงความปลอดภัยด้านอื่น เช่น การใช้สารเสพติด และขอความร่วมมือเครือข่ายการศึกษาเอกชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็นมายัง สช.เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน "ตนจะขอทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถร่วมกับพี่น้องชาวการศึกษาเอกชน และจะหาโอกาสไปพบปะ สร้างขวัญกำลังใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับพี่น้องชาวการศึกษาเอกชนต่อไป "นายมณฑล กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ