สช. จัดประชุมสรุปผล

สช. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า สช. ได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโรงเรียนเอกชนให้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่ดูแลรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทางด้านกายภาพ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริฯ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอื้อประโยชน์ต่อโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษเป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้แทนโรงเรียนเอกชนภาคใต้ในโครงการ ฯ และเจ้าหน้าที่ สช. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 70 คน

สำหรับโรงเรียนเอกชนในโครงการตามตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ 19 โรงเรียน ได้แก่

1.1 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจรรยาอิสลาม อำเภอตากใบ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ โรงเรียนนิรันดรวิทยา อำเภอเมืองนราธิวาส โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามมียะห์ อำเภอศรีสาคร โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ อำเภอระแงะ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา อำเภอเมืองนราธิวาส โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม อำเภอเมืองนราธิวาส โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ โรงเรียนดาราวิทยา อำเภอระแงะ

1.2 จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศาสน์อิสลาม อำเภอสายบุรี โรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ โรงเรียนบากงวิทยา อำเภอหนอกจิก โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ โรงเรียนบ้านกูวิง อำเภอปะนาเระ(โรงเรียนนอกระบบ) 

1.3 จังหวัดยะลา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ดารุสสาลาม อำเภอเมืองยะลา (โรงเรียนนอกระบบ)

1.4 จังหวัดสงขลา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม อำเภอนาทวี โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย

2. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุกูลวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2565 จะมีการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี และในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศนักเรียน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครอีกด้วย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ