ร่วมขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูผลิตภัณฑ์จากเห็ด

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด ตำบลโนนโหน น (Mushroom Product Development Project; Non-Non Subdistrict) ให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดตำบลโนนโหนน ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

 โดยมี ดร.นิมมานรดี  พรหมทอง ดร.ทวีศักดิ์  วิยะชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ชัยวิวัฒตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดและการตลาดออนไลน์ การถนอมอาหารด้วยการทำแหนมเห็ด การทำน้ำพริกเห็ด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเห็ด การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook และ line การถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การขายออนไลน์ การผลิตเห็ดให้ได้คุณภาพตรงความต้องการของตลาด การจัดการเห็ดหลังการเก็บเกี่ยว และขั้นตอนในการเตรียมเห็ด เพื่อการแปรรูปเห็ดกรอบสามรส

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้สนใจและกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในแต่ละตำบลจะมีมหาวิทยาลัยที่จะรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด จะมีการนำบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ

สุธน ประกอบพร จ.อุบลราชธานี

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ