ลงนาม mou ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

กกท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนาม mou ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และ นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ รวมไปถึงการใช้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา และพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานระดับสากล  

“กกท. ในฐานะองค์กรกีฬาหลัก ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนบุคลากร ด้านทุนการศึกษา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือวิทยาการด้านอื่น ๆ”

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่าง กกท. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ กกท. ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของกีฬาอย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ