กนกวรรณ'​ผลักดัน 'นวัตกรรมการศึกษาเอกชน

'กนกวรรณ'​ผลักดัน 'นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่'​
 
วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่” โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.)  นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15  นางยุพิน บัวคอมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการอบรม ฯ ณ โรงแรม Horizon Village Resort Chiangmai อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงได้ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 – 2565 กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย การที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันจึงยินดีมาก ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับเป้าหมายของต้นสังกัดอีกด้วย

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวอีกว่า การจัดอบรมสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่” ในวันนี้ ตนเข้าใจว่า นอกจากเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการของ สช. แล้ว ยังเป็นการนำเสนอผลงานในฐานะที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอีกด้วย เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  เพื่อดำเนินการขยายผลไปใช้สถานศึกษาอื่น ซึ่งการนำเสนอผลงานของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน ที่ได้นำมาแสดงในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบหรือนวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่ ได้สมกับชื่อของงานได้เป็นอย่างดี

ด้านนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สช. ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาเป็นการให้ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม โดยมีจุดเน้น คือ การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ขึ้น มีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และดำเนินโครงการ ต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2565
 
การอบรมสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่” ในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่สมรรถนะของผู้เรียนเช่นกัน นายประพัทธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับการอบรมสัมมนาวิชาการ "นวัตกรรมการศึกษาเอกชน เพื่อคนเชียงใหม่” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 มีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน  11 โรงเรียน ร่วมกันนำผลงานจัดนิทรรศการ “เส้นทางสู่นวัตกรรมการศึกษาเอกชนเพื่อคนเชียงใหม่” และมีการเสวนา การบรรยาย และการอภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 130 คน ครูผู้สอน จำนวน 220 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ