พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ12 สิงหาคม

พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ12 สิงหาคม 

และกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย Tpmap "การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ พื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดราชบุรี โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภายในบริเวณวัดสนามสุทธาวาส (วัดเขาหลักไก่) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังวัดราชบุรี,  พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ การปรับภูมิทัศน์, การตัดหญ้า, การตัดแต่งกิ่งไม้ การกำจัดเศษวัชพืช และล้างพื้นถนน
การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ 

โดยวันนี้จังหวัดราชบุรีได้นำจิตอาสามาพัฒนาวัด เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีคุณค่าต่อจิตใจ ช่วยกันทำนุบำรุงให้สะอาด น่าอยู่ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน รวมถึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จากนั้น นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมปลัดจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ, สจ.สังเวียน โพธิ์งาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปากท่อ ตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และทีมงานสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเเละอำเภอ ทีมปฏิบัติการแก้จนฯ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP  จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้ 
1.นางสุนีย์ แสงระย้า 87 ม.9 ต.ทุ่งหลวง (ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.)
2.นายทองหล่อ นิยมญาติ นายหล่อ นิยมญาติ 34 ม.3 ต.ทุ่งหลวง (ครัวเรือน TPMAP) 
 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต  พร้อมแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสงเคราะห์ครัวเรือนตามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออยู่รอด พอเพียง และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

การร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ