อผศ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน

อผศ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2565 ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 ได้จัดการประชุม คณะทางานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 3 โดยมี พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมคณะทางานสมาพันธ์ฯ (Working Committee Meeting : WCM) จะจัดขึ้น ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 อย่างน้อย 3 เดือน โดยมีภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สำหรับประเด็นในการหารือของการประชุม มี 2 ประเด็น ได้แก่ ร่างญัตติ เพื่อหารือเรื่องที่สาคัญที่จะบรรจุในธรรมนูญสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน และหารือร่างกำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 รวมถึงรูปแบบ การจัดกิจกรรมในห้วงของการประชุม ที่มีกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธันวาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร 

โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน (Veterans Confederation Of ASEAN Countries : VECONAC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศ อาเซียน และแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นร่วมกัน อีกทั้งให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการ ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเหยื่อสงครามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านสุขภาพและสังคม ตลอดจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคแห่งนี้

การจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่หน่วยงานทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ทหารผ่านศึกในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะช่วยกันผลักดันให้สมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนสืบไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ