ส.บอลประกาศ TOR

ส.บอลประกาศ TOR การจัดจ้างผู้ทำการตีพิมพ์หนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการตีพิมพ์หนังสือของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้ 

1.หนังสือรายงาน วิเคราะห์ฟุตบอลไทย "The Analysis" จำนวน 1,500 เล่ม ขนาด 21x28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน สปอตยูวี จำนวน 242 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม  พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว 

2.หนังสือหลักสูตรการอบรมฟุตบอลตามมาตรฐานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ "The Curriculum" จำนวน 1,500 เล่ม ขนาด 21x28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน+สปอตยูวี จำนวน 176 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว 

3. กล่องสำหรับใส่หนังสือข้อ 1 และ 2 (BOXSET) จำนวน 1,500 กล่อง ขนาด 22x6x28 ซม. กระดาษอาร์ต ไดคัทปะข้าง

4. รูปแบบงานตามข้อ 1-3 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และผู้รับจ้างจะต้องประชุมหรือหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1.) เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(2.) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว 

(3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4.) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

(5.)  ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วงงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(6.) ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วงงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล 
secretarial@fathailand.org ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ