YSF เมืองลำปาง ปลื้ม “นราพัฒน์” ทำจริง

YSF เมืองลำปาง ปลื้ม “นราพัฒน์” ทำจริง
ทั้งหนุนพัฒนาสู่นักธุรกิจเกษตร พร้อมรับปัญหาไปช่วยแก้


​“นราพัฒน์ แก้วทอง” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ลำปาง ตอกย้ำมุ่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Yong Smart Farmer (YSF) สู่นักธุรกิจเกษตร เปิดใจหนุนพัฒนาเต็มที่ พร้อมรับปัญหาไปช่วยแก้ ส่วนประธานกลุ่ม YFS จังหวัดลำปาง ปลื้ม ที่เห็นความสำคัญและช่วยลุยแก้ปัญหา
 
​เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเก้าธรัช เทียนมงคล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer (YSF) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
 
​โดยมีนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ และนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และนายสมศิลป์ ลาวพันธ์ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน และนายพชรดนัย จานชา ประธาน YSF จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิก YSF ได้ร่วมรายงานความความคืบหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสมาชิก เช่น ข้าวอินทรีย์ เห็ด เป็นต้น
 
​ทั้งนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร ด้วยการอบรมภายใต้หลักสูตรและร่วมการทำกิจกรรมโครงการต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาด้วยการจัดอบรมที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้พัฒนาในทุกระดับตั้งแต่การพัฒนาสร้างนวัตกรรมการเพาะปลูก การยกระดับการแปรรูป การค้าขายในประเทศ จนไปถึงการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดต่างประเทศด้วยตนเอง
 

​ทางด้านนายพชรดนัย จานชา ประธาน YSF จังหวัดลำปาง กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมาก ที่นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดลำปาง และเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลทำให้ตนเองและสมาชิกมีกำลังใจมากขึ้นในการดำเนินงานของ YSF ให้สำเร็จตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
​“ YSF จังหวัดลำปาง” ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดี เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะในเรื่ององค์ความรู้ กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอื่นๆ ซึ่งทาง YSF ทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่นักธุรกิจเกษตร
 
​แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อยากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยดำเนินแก้ไข เช่น การเข้าถึงการรับรองมาตรฐานสินค้าที่ยังมีระเบียบที่เกินขอบเขตความสามารถของเกษตรกร ขั้นตอนการประสานเพื่อขอรับรองมาตรฐานต่างๆ ใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่มาก การสนับสนุนแก่ YSF มีหลายอย่างที่มองว่าไม่ตรงกับความต้องการ เช่น การให้งบสนับสนุนการก่อสร้างแก่ศูนย์ของ YSF ซึ่งระเบียบที่กำหนด ห้ามเป็นเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถาวร ลักษณะเช่นนี้ก็ไม่ตรงกับความต้องการ รวมถึงข้อจำกัดด้านเอกสารที่ทำให้ YFS บางคนไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุน อีกทั้งยังขาดการช่วยสนับสนุนการต่อยอดของ YSF เดิม ซึ่งอยากได้รับการยกระดับทักษะเช่นกัน กลับเน้นเฉพาะคนที่สมัครเข้ามาใหม่เป็นหลัก รวมถึงการกระจายการพัฒนาเกษตรกรที่ควรเน้นเกษตรกรที่ยังขาดโอกาสมากกว่าเกษตรกรที่มีความพร้อมแล้ว การส่งเสริมด้านตลาดที่อยากให้อยู่ในรูปเครือข่ายที่มีความเป็นธรรม การจดสิทธิบัตรต่างๆการสนับสนุนให้มีข้อมูลด้านการตลาดที่มากขึ้น และควรสร้างงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการในพื้นที่ เป็นต้น
 

​ซึ่งสิ่งที่สะท้อนออกมานี้หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่วยประสานให้เข้าถึงช่องทางการติดต่อเพื่อให้ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงตามที่ YFS หวังไว้ ทั้งนี้ นายนราพัฒน์ ได้กล่าวเพิ่มเติมภายหลังการรับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากตัวแทนสมาชิก YSF ว่า จากข้อมูลที่นำเสนอเป็นการสะท้อนจากพื้นที่ ซึ่งปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของ YSF ทั้งหมดจะรับไปดำเนินการแก้ไข ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ โดยมอบให้นายเก้าธรัช เทียนมงคล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนในการประสานงานกับทาง YSF เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนากลุ่มต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ