กทม. จัดแรลลี่ “พายคายัค รักษ์คลอง”

กทม. จัดแรลลี่ “พายคายัค รักษ์คลอง” เก็บขยะในคลองลาดพร้าว คลองบางเขนและคลองเปรมฯ

(28 พ.ย.64) เวลา 08.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้บริหารเขตจตุจักร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ จุดปล่อยเรือคายัค บริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตจตุจักรจัดโครงการ "We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง)" ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักร และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนให้มีจิตสำนึกอันดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่เขตจตุจักรให้สวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับจัดกิจกรรมการพายเรือคายัคเก็บขยะในคลอง ระยะทางรวม 10.78 กิโลเมตร โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 118 คน มีเรือคายัคเข้าร่วม 70 ลำ จุดเริ่มต้นบริเวณจุดเช็คอินริมคลองลาดพร้าว ผ่านคลองบางเขน ต่อเนื่องคลองเปรมประชากรพื้นที่สำนักงานเขตจตุจักร และเข้าจุดสิ้นสุดบริเวณ ลานกิจกรรมบ้านมั่นคง ชุมชนประชาร่วมใจ 1 หลังวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป

ทั้งนี้ กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ห้างสรรพสินค้าโลตัส เพจนิยมพาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพโดยช่างภาพเยาวชนจิตอาสา เพื่อสร้างมุมมอง และปลูกจิตสำนึกในการตระหนักรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคมอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการ "We Change by Chatuchak (พายคายัค รักษ์คลอง)" ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองอีกหลาย ๆ คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด สวยงาม และแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่พื้นที่ โดยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ขอให้ความตั้งใจดีของทุกๆ คนในวันนี้ ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการขับเคลื่อนความรัก ความเข้าใจความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองทุกสายในกรุงเทพมหานคร ได้กลับมามีคุณค่า และความสำคัญ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติให้ลูกหลานเราสืบไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ