อช.เขื่อนศรีนครินทร์จับชายล่าสัตว์ป่าส่งขาย

อช.เขื่อนศรีนครินทร์จับชายล่าสัตว์ป่าส่งขาย พบสร้างกระต๊อบอาศัยร่วมกับชาวบ้านในเขตอุทยาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นำโดยนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามส่วนกลาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 

สืบเนื่องจากมีพลเมืองดีแจ้งเข้ามาว่ามีชาวบ้านแม่กระบุง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ แอบลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า เพื่อส่งขายออกนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อำนาจตามมาตรา 36(3) พรบ.อุทยานฯ พ.ศ.2562 เข้าตรวจสอบกระต๊อบไม่มีเลขที่ พบนายอนุชิตกำลังหั่นซากหมู่ป่า และตรวจสอบในกระต๊อบที่พักพบอาวุธปืนลูกซองยาวเดี่ยว จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 3 นัด ตรวจสอบรอบที่พัก พบซากหมู่ป่าลักษณะสด ยังไม่มีกลิ่น โดยมีการหั่นชำแหละวางอยู่บนเขียง และกะละมัง พบเนื้อส่วนขาและกระดูกถูกต้มอยู่บนเตา ตรวจในถังแช่สีแดงขนาด 80 ลิตร ภายในมีซากหมูป่าแช่แข็งไว้ยังมีเลือดลักษณะสด โดยแบ่งใส่ถุงน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตำรวจภูธรศรีนครินทร์ต่อไป

จากการตรวจสอบซากหมูป่าทั้งหมดคาดว่าเตรียมไว้สำหรับส่งขายออกนอกพื้นที่ สอบถามนายอนุชิต ผู้ต้องหา เป็นชาวตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ให้การยอมรับว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุน และซากหมู่ป่าที่ตรวจพบทั้งหมดดังกล่าวเป็นของตน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้นายอนุชิต ทราบว่าการนำเครื่องมือหรืออาวุธใดๆ เข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีป้ายหลักเขตอุทยานแห่งชาติที่จะแสดงให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบถึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ราษฎรที่อาศัยโดยรอบทราบว่าการเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย

ผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ว่า ตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เดินประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในเมืองกาญจนบุรี แต่ปัจจุบันได้มาขอชาวบ้านตำบลแม่กระบุงสร้างกระต๊อบอาศัยโดยไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองและอาศัยรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ หมู่ป่าดังกล่าวตนได้เข้าไปล่าในป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์โดยการยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเดี่ยวที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบในกระต๊อบของตน โดยล่าได้มาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนในช่วงพบค่ำที่ผ่านมา และได้ชำแหละมาตั้งแต่เมื่อคืนจนต่อเนื่องถึงตอนเช้า กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบดังกล่าว

ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฐาน เก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใด อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 (2)) ประกอบมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ฐานล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 (3) ประกอบมาตรา 43 ฐาน เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา19 (6) ประกอบมาตรา 44 ฐาน ยิงปืน ทำให้เกิดระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง เขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 19 (8) ประกอบมาตรา 44 ฐานนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 (7) ประกอบมาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 (7) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ประกอบมาตรา 56 บรรดาไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติอื่นใดที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติฯ ที่บุคคลได้มาจากการกระทำความผิด หรืออาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด ตามมาตรา 19 (1) (2) (4) (5)  (7) หรือ (10)  ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นของผู้กระทำความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ฐาน เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกเรื่องราวพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ