เพาะกายผนึกกำลังม.บูรพาร่วมมือด้านวิทย์กีฬา

เพาะกายผนึกกำลังม.บูรพาร่วมมือด้านวิทย์กีฬา
   
  พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬาวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมาธิการ กีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ในวุฒิสภา ได้เป็นประธานสักขีพยาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU)
ระหว่างสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ห้องประชุม FSS-402 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564โดยมีรองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายก และนายสาลี่ สว่างสุข เลขาธิการ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้
      วัตุถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสของชาติให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการร่วมกันในการยกระดับกีฬาเพาะกายและฟิตเนสให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสในรูปแบบของพัฒนาองค์บุคคลและการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส แห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนสสู่ความเป็นเลิศในภาพรวม
      สาระสำคัญของความร่วมมือประกอบด้วยความร่วมมือทางการส่งเสริมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ให้แพร่หลายในกลุ่มนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor: EEC) และจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรกีฬาเพาะกายและฟิตเนส สร้างและพัฒนานักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเล่นกีฬาเพาะกายและฟิตเนส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง, ความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสนับสนุนและพัฒนากีฬาเพาะกายและฟิตเนส และความร่วมมือทางการส่งเสริมด้านบุคลากร ร่วมกันพัฒนาบุคลากรในด้านเทคนิคกีฬาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่วงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนส และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬาเพาะกายและฟิตเนส รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การอบรม รวมถึงการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรวงการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคกีฬาเพาะกายและฟิตเนส และวิทยาศาสตร์การกี การบริหารจัดการให้การดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามและระยะการดำเนินการมีกำหนด 5 ปี

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ