"ดร.หิมาลัย " ปิด รพ.สนามท่าเรือคลองเตย อย่างเป็นทางการ!!

"ดร.หิมาลัย " ปิด รพ.สนามท่าเรือคลองเตย อย่างเป็นทางการ!!

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 เวลา 16.00 น.
ที่ สเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีปิด โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย และศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ร.พ.สนามท่าเรือคลองเตย เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป /กรรมการผู้ก่อตั้ง/ผอ.โรงพยาบาลสนามฯ,คุณศิรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์,คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ผศ.(พิเศษ) นพ.ปราการ ถมยางกูร ผอ.ฝ่ายการแพทย์ศูนย์เงินสด โรงพยาบาลเกษมราฏร์ รามคำแหง, พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง คุณหทัยรัตน์ ผิวพรรณ,รวมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรต่างๆที่ร่วมให้การสนับสนุน ประกอบไปด้วย ร.ท.ยุทธนา โมกขาว รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย,น.ส.ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย,นายแพทย์ สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประธีป,ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)/ตัวแทนมูลนิธิมาดามแป้ง, ตัวแทน ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา,คุณณัฐชัย จงอุดมฤกษ์, คุณปนัดดา รักษาแก้ว ประธานบริษัท ยูซีไอ มีเดีย และ Police TV, นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ประธานมูลนิธิพร้อมใจพัฒนา/รองประธานสภาองค์กรชุมชน เขตคลองเตย, คุณวิรัช สมภพศุภนาถ ประธานสหกรณ์เคหะสถานชุมชมคลองเตย, คุณรับฎาพร บุตรงาม ผู้แทนกลุ่มคลองเตยดีจัง, คุณภัชริ นิจสิริภัช ประธานทีมอาสาไทยสร้างไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปิด ร.พ.สนามท่าเรือคลองเตย และศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ดร.หิมาลัย ประธานคณะกรรมการฯได้กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และครูประทีป อึ้งทรงธรรม อาตะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานการดำเนินงานของ รพ.สนามท่าเรือคลองเตยและศูนย์ฯ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังได้จัดพิธีมอบในเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้แก่คณะผู้บริหารและกรรมการ รวมทั้งผู้สนับสนุน การดำเนินงานของรพ.สนามท่าเรือคลองเตยและศูนย์ฯ โดยมี ร.ท.ยุทธนา โมกขาว รักษาการผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ นอกจากนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการได้ร่วมเพลง บ้านเกิดเมืองนอน โดยมี ศิลปินนักร้องชื่อดัง โฉมฉาย อรุณฉาน และ บ่าววี ให้เกียรติมาร่วมร้องนำในครั้งนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนแออัด เช่น ชุมชนคลองเตย ที่เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเตียงในโรงพยาบาลเข้าขั้นวิกฤตไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย องค์กรชุมชนเขตคลองเตย โดยสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย และสหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตย ประธานเครือข่ายชุมชนแออัดคลองเตย กลุ่มคลองเตยดีจัง สภาเขตคลองเตย และ มูลนิธิดวงประทีป ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวชุมชนคลองเตย จึงได้รวมตัวกันยื่นหนังสือไปยัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น พลเอกประวิตรได้มอบหมายให้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประสานให้ คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ (กรมควบคุมโรค) มาช่วยประสานการดำเนินงาน ทั้งการสร้างรพ.สนาม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย การจัดหาโรงพยาบาลเข้ามาดูแลผู้ป่วย 

การดำเนินการเหล่านี้ เป็นต้นแบบการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่ระดับประเทศ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปาเขตคลองเตย และระดับกระทรวง เช่น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกรมอนามัย รวมถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนถึงระดับเขตคือ สำนักงานเขตคลองเตย และระดับชุมชน ทำให้เกิดเป็นภาพความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public Private Partnership)

การดำเนินงานด้านการแพทย์ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ผู้บริหารโรงพยาบาล 2 แห่งได้แก่ คุณณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงพยาบาลนวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่กรุณา มอบให้ รพ.มาดำเนินการในส่วน Community Isolation หรือ ศูนย์พักคอย และ คุณกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เครือบางกอกเชน มอบให้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เข้ามารับดำเนินการ โรงพยาบาลสนาม 

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย ถึง วันที่ 24 พ.ย.2564 เป็นเวลา 77 วันจากที่เริ่มดำเนินการเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยประเภทสีเขียว สีเหลือง บางคนสีเหลือเข้ม เข้ารับการรักษา โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 370 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยเป็นชาวไทย 247 คน ชาวต่างชาติ 123 คน เพศชาย162 คน เพศหญิง 165 คน เด็กหญิง19 คน และเด็กชาย 24 คน ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการรักษาและจำหน่ายผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วพร้อมส่งกลับบ้านสู่อ้อมกอดครอบครัว และผู้ป่วยบางรายได้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จนในปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ในรพ.สนามท่าเรือคลองเตยแห่งนี้

ดังนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ รพ.สนามท่าเรือคลองเตย พร้อมคณะกรรมการ ฯ จึงได้จัดการประชุม เพื่อหารือในการปิดโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลง และโรงพยาบาลทั่วไปมี hospitel เพียงพอที่จะรองรับผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน ที่ประชุมจึงมีมติให้ปิดดำเนินการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเป็นทางการ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ