ชาวบางตะบูนร้องนายกเทศมนตรีช่วยหยุดขยายเขตเพาะเลี้ยงหอย

ชาวบางตะบูน เพชรบุรีร้องนายกเทศมนตรีช่วยหยุดขยายเขตเพาะเลี้ยงหอย

วันที่ (10พ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีได้ยื่นหนังสือถึง นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูนขอให้มีการยับยั้งการเพิ่มพื้นที่การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูนอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จากกรณีที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยได้ติดประกาศไว้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม และส่งไปตาม Social ของผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ โดยไม่มีการแจ้งไปทางเทศบาลตำบลอ่าวบางตะบูน และแจ้งให้ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพประมงเรือขนาดเล็กในพื้นที่ทราบ  รวมทั้งไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ ขอความเห็นชอบจากชาวบ้าน ซึ่งการเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในครั้งนี้ อาจทำให้ชาวประมงขนาดเล็กเดือดร้อนอย่างมากในการประกอบอาชีพทำมาหากิน

ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเรือประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบางตะบูนจึงได้รวมตัวกันประมาณกว่า 80 คน มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางตะบูน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

โดยใจความในหนังสือร้องเรียนว่า การที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ได้มีประกาศให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเลมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2564 โดยมีการจัดพื้นที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเรือประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบางตะบูนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการปล่อยอวนปู อวนกุ้ง และจับสัตว์น้ำอื่นๆ ได้

เพราะเมื่อนายทุนเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วจะมีการลงหลักปักฐาน และห้ามไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กเข้าไปจับสัตว์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะไม่มีพื้นที่ในการจับสัตว์น้ำ ทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กต้องขาดรายได้ที่จะไปเลี้ยงครอบครัว เพราะวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางตะบูนประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก และสร้างรายได้หลักให้แก่ตำบลบางตะบูน ถ้าหากผู้ประกอบอาชีพเรือประมงขนาดเล็กไม่มีพื้นที่ในการจับสัตว์น้ำแล้ว จะสร้างความเสียหายและเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หลายร้อยครัวเรือน 

ประกอบกับตามที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีได้มีประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เรื่องกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอใบอนุญาต พ.ศ. 2564 นั้น ประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้รรับรู้ข่าวสาร เพราะการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวไม่ทั่วถึง จะรับรู้เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น จึงจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลบางตะบูน ให้ช่วยเหลือในการยกเลิกประกาศการจัดพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่อ่าวบางตะบูน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กในบริเวณอ่าวบางตะบูนได้มีอาชีพต่อไปในการหาลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนให้คงอยู่ต่อไป

หลังจากที่นายชัยยศ สงวนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว ก็ได้นำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปยื่นต่อให้กับ สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานประมงอำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และรับปากประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กว่า ตนเองจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ และให้ถึงที่สุด ต่อไปตนก็จะนำหนังสือีร้องเรียนไปยื่นหนังสือต่อ กรมประมง รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ