เสือโคร่งกินกระทิงและวัวแดง

เสือโคร่งกินกระทิงและวัวแดง

ช่วงชั้นอายุของกระทิงและวัวแดง ที่ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง(Age Class of Gaur and Banteng as Prey of the Tiger in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary)

การศึกษาช่วงชั้นอายุของกระทิงและวัวแดงที่ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่ง ดำเนินการในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อทราบถึงสัดส่วนของช่วงชั้นอายุกระทิงและวัวแดงที่ถูกล่าโดยเสือโคร่ง ดำเนินการโดยสำรวจเก็บตัวอย่างกระดูกขากรรไกรจากซากกระทิงและวัวแดงที่เสือโคร่งติดปลอกคอวิทยุสัญญาณดาวเทียมจำนวน 24 ตัว ล่าไว้ในช่วงปี พ.ศ.  2548 - 2560 รวม 161 ตัวอย่าง เป็นกระทิง 82 ตัวอย่าง และวัวแดง 79 ตัวอย่าง แล้วจำแนกอายุโดยการใช้ลำดับการเจริญของฟันและการนับวงปีเคลือบรากฟัน จำแนกอายุกระทิงและวัวแดงออกเป็นเหยื่อโตเต็มวัย (>3 ปี) และก่อนโตเต็มวัย (เกิด – 3 ปี)

พบว่า กระทิงและวัวแดงโตเต็มวัยตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่งสูงกว่าเหยื่อก่อนโตเต็มวัยโดยส่วนใหญ่เป็นเหยื่อโตเต็มวัยเพศเมีย

เหยื่อโตเต็มวัยที่ตกเป็นเหยื่อนั้น ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 11 ปี ส่วนเหยื่อก่อนโตเต็มวัยจะเป็นตัวที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี ที่ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่ง ในสัดส่วนที่สูงกว่าพวกที่มีอายุ >1 - 3 ปี ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากระทิงและวัวแดงเป็นชนิดเหยื่อที่สำคัญต่อการอนุรักษ์เสือโคร่งและการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

.............................................................
ที่มา : กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division
เอกสารอ้างอิง:
ศุภวัฒน์ เขียวภักดี, อัจฉรา ซิ้มเจริญ, สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ และศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ. 2564. ช่วงชั้นอายุของกระทิงและวัวแดงที่ตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. หน้า 41-53 ในผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2563. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ