เตรียมตัวอย่างไร หลังบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้งเปิดให้บริการ

เตรียมตัวอย่างไร หลังบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง เปิดให้บริการ

18 พฤศจิกายน 2564 บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดระนอง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและแช่น้ำแร่ร้อนวันนี้เป็นวันแรก แต่ยังคงเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยให้แช่น่ำแร่ร้อนได้เฉพาะเท้าและต้อวสวมแมส 100% ตลอดระยะะเวลาที่อยู่ในพื้นที่

สำหรับมาตรการการเดินทางเข้าบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง
โดยอ้างอิงตามคําสั่งจังหวัดระนอง ที่ 2665/2564 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว กําหนดช่วงเวลาเปิด - ปิดแหล่งท่องเที่ยว เวลา 06.30 – 16.30 น. กิจกรรมประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง เวลา 06.30 – 16.30 น. เปิดให้บริการร้านสวัสดิการ เวลา 07.00 – 15.00 น.

สำหรับการเปิดลงทะเบียนสําหรับการแช่น้ำร้อนจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 06.30 น. โดยบ่อให้เริ่มแช่น้ำแร่ร้อน ในเวลา 06.30 – 14.00 น. ทั้งนี้บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ จํานวน 320 คน ต่อช่วงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ
ดังกล่าว 

โดยก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง จะต้องผ่านด่านตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว ซึ่งกําหนดตั้งจุดคัดกรองที่ทางเข้า (ให้เข้าออกเพียงจุดเดียว) เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ 

บริเวณจุดคัดกรองจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า นักท่องเที่ยวต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีน อย่างน้อย จํานวน 1 เข็ม ( ในกรณีที่ได้รับวัคซีนชนิด SINOVAC ต้องครบ จํานวน 2 เข็ม) และสแกน QR CODE ไทยชนะก่อนเข้า - ออก ทุกครั้ง จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชําระอัตราค่าบริการผ่านเข้าบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง

ทั้งนี้การลงแช่น้ำแร่ร้อน เพื่อเป็นการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวได้จัดแบ่งโซนสําหรับให้ลงแช่ในบ่อน้ำแร่ร้อนทั้งหมด 2 โชน ดังนี้
1) บริเวณบ่อแช่รวม ที่ 1 และ 2 สําหรับให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักค้างแรมภายในอุทยานฯ เท่านั้น
2) บริเวณบ่อแช่รวม ที่ 3, 4, 5 และ 6 รวมถึงบ่อตักอาบ 2 บ่อ สําหรับให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยให้นักท่องเที่ยวลงแช่และตักอาบตาม
จุดกําหนดที่มีสัญลักษณ์ของตุ๊กตาคุณสมพรหรือคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงแช่ในบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง
1) นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องลงทะเบียนก่อนลงแช่ทุกครั้ง ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตามช่วงเวลาที่อุทยานฯ
กําหนดไว้
2) ช่วงเวลาลงแช่ไม่เกิน 30 นาที ต่อรอบ และช่วงระหว่างต่อรอบ จะต้องเว้นระยะเวลาพัก 5 นาที เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทําความสะอาดและเตรียมความพร้อมเปิดการแช่ต่อในรอบต่อไป
3) การจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวลงแช่บ่อน้ำแร่ร้อนในแต่ละบ่อ ดังนี้
- บ่อที่ 3 ลงแช่น้ำได้ ไม่เกิน 6 คน ต่อรอบ
- บ่อที่ 4 ลงแช่น้ำได้ ไม่เกิน 3 คน ต่อรอบ หรือกรณีแช่แบบครอบครัว ต้องไม่เกิน 1 ครอบครัว ต่อรอบ
- บ่อที่ 5 ลงแช่น้ำได้ ไม่เกิน 6 คน ต่อรอบ
- บ่อที่ 6 ลงแช่น้ำได้ ไม่เกิน 6 คน ต่อรอบ
โดยมีการแช่น้ำแร่ร้อน ทั้งหมด 13 รอบต่อวัน แบ่งเป็นรอบ รอบละ 21 คน
4) ก่อนลงแช่น้ำร้อนในแต่ละรอบ จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเมื่อถึงเวลาแช่ตามลําดับหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
5) การลงแช่แต่ละครั้ง จะต้องนั่งโดยเว้นระยะห่างตามจุดกําหนดที่มีสัญลักษณ์ของตุ๊กตาคุณสมพร และสวมแมส 100%

ในส่วนของมาตรการการเข้าพักบ้านพัก บ้านพักบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง มีทั้งหมด 10 หลัง เปิดจองผ่านระบบออนไลน์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 7 หลัง เข้าพักห้องละ 2 คน อัตราค่าธรรมเนียม หลังละ 900 บาท ซึ่งมาตรการก็เช่นเดียวกับบริเวณจุดคัดกรอง

ข้อมูลเพิ่มเติม : อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว Namtok Ngao

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ