ศรีสุวรรณ จรรยา พาชาวบ้านร้องศาลปกครอง ระงับสร้างคอนโดหรู

ศรีสุวรรณ จรรยา พาชาวบ้านร้องศาลปกครอง ระงับสร้างคอนโดหรู 18 ชั้น ย่านประชานุกูล

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 พ.ย.2564 ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พร้อมเชื้อแก้ม ผู้พักอาศัยใน ซ.รัชดาภิเษก 66 , ซ.รัชดาภิเษก 68 และชาวประชานุกูล ประมาณ 15 ราย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจาก จากการก่อสร้างโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง อาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่  ซึ่งที่ดินเป็นแนวยาวจากปากซอยถึงท้ายซอย  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างซอยรัชดา 66 กับ 68  ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พักอาศัยอยู่กันมานาน 40 - 50 ปี ที่ต้องการความสงบในการอยู่อาศัยเป็นหลัก ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วย  สร้างปัญหาสังคม มลพิษ,  ฝุ่นละออง การจราจร ตลอดจน บดบังแสงแดด ทิศทางลม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นซอยที่แคบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 และไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ควบคุมอาคาร 2544 และและเป็นอาคารสูงที่บังแดด บังลมบ้านเรือนที่พักอาศัย

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากพี่น้องชาวรัชดาภิเษก ซอย 66, 68  ชุมชนประชานุกูล เขตบางซื่อ ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากการที่มีบริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาพัฒนาพื้นที่โครงการ ซึ่งจะจัดทำก่อสร้างคอนโดสูง 18 ชั้น 1 อาคาร 3 Tower ซึ่งมีความยาวมากกว่า 300 เมตร ซึ่งหากคอนโดได้ก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะมีปัญหาตามมามากมายในขณะก่อสร้าง ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษต่างๆ ซึ่งเหนือไปกว่านั้นก็คือปัญหาที่ชาวบ้านวิตกกันอย่างมากคือ การบังทิศทางแสงอาทิตย์ ทิศทางลม การก่อสร้างคอนโดที่ยาวกว่า 300 เมตร ก็จะเป็นเหมือนกำแพงที่ขวางกั้นลมและแสงแดดทุกวัน ซึ่งทำให้วิถีชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เรื่องนี้ทางสำนักงานนโยบายทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวทางการที่จะออกแบบดีไซน์ เพื่อป้องกัน และลดปัญหาเรื่องนี้แล้ว แต่ว่าทางคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลับไม่ได้นำประเด็นนี้เข้าไปพูดคุย และสั่งให้ทางผู้ประกอบการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเลย นอกจากนั้นการก่อสร้างครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบ และก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายค่อนข้างเยอะ ทั้งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี 2522 ประกาศกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติของ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการก่อสร้าง ระยะถอยร่นอะไรต่างๆ นี่ ผมไปตรวจดูในรายละเอียดของ EIA แล้วค่อนข้างจะผิดเยอะพอสมควร ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นนักวิชาการ เป็นผู้รู้ แต่ทำไมมองข้ามประเด็นข้อกฎหมายเหล่านี้ไป ชาวพี่น้องขุมขนประชานุกูล ชุมชนบางซื่อ ซอยรัชดาภิเษก ซอย 66, 68 ทนไม่ได้ มอบหมายให้ผม  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผมก็รีบร่างคำฟ้อง เพื่อมายื่นฟ้องในวันนี้ เพื่อเพิกถอนรายงาน EIA ฉบับนี้ออกไปเสีย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต และในการฟ้องในวันนี้เราก็ขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลด้วย ถ้าหากว่าปล่อยให้มีการก่อสร้างต่อไป แน่นอนว่ามันจะเกิดความสูญเสียต่อมา หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า “ไปขัดต่อกฎหมาย” มันก็จะทำให้ถูกเพิกถอนเหมือนหลายๆ โครงการที่สมาคมฯ ฟ้องศาลไป ผู้ประกอบการก็จะเสียหาย ทั้งระบบก็จะเสียหายกันหมด วันนี้ก็เลยจำเป็นต้องมาดำเนินการขออำนาจศาลปกครองในการพิพากษาตามขอ และหลังจากนี้ก็ทราบข่าวว่า ทางผู้ประกอบการเองก็เริ่มที่จะอาเครื่องจักรลงมาในพื้นที่แล้ว เริ่มจะปรับพื้นที่ เริ่มจะขุดดิน ถมดิน อะไรต่างๆ มากมาย แต่หากดำเนินการต่อไป ทางชุมชนและทางสมาคมฯ ก็คงไม่หยุดอยู่กับที่ ก็อาจนำเรื่องนี้มาฟ้องศาลปกครองเป็นคดีที่สอง ซึ่งผู้ที่ถูกฟ้องก็อาจเปลี่ยนไปฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานโยธา ผู้อำนวยการเขตบางซื่อฐานละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องนี้ทางสมาคมฯ และชาวชุมชนประชานุกูลคงไม่ปล่อยหรือเพิกเฉยต่อกรณีปัญหาเหล่านี้

ด้านนายสมศักดิ์ พร้อมเชื้อแก้ว ผู้พักอาศัยในซอยรัชดา 66  กล่าวว่า ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ไม่ครบองค์ประกอบของกฎหมาย ปัญหาเก่าๆก็ยังตอบไม่ได้ ซึ่งชาวบ้านคัดค้านมาตลอด 5 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยเรื่องดังกล่าว มาก่อนตั้งแต่ พ.ศ. 2559 รายงาน EIA ดังกล่าวจึงขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งเป็นซอยที่แคบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ พรบ. ควบคุมอาคาร 2522 และไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง ควบคุมอาคาร 2544 และและเป็นอาคารสูงที่บังแดด บังลมบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง เสียงดังจากการจราจร การก่อสร้าง และปัญหามลภาวะเป็นพิษ 

ซึ่งตอนเช้าเวลา 8:00 น ผมก็ตกใจตื่นมีเสียงโครมครามซึ่งเริ่มขนเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการก่อสร้างกันแล้ว วันนี้จึงมาร้องศาลปกครองให้ระงับการก่อสร้างคอนโดดังกล่าว นายสมศักดิ์ ฯ ได้กล่าวทิ้งท้าย

รักษ์ ฝั่งธน ภาพ
Maggi รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ