จอมพลังรร.กีฬานครสวรรค์คว้าถ้วยคะแนนรวมศึกยุวชนปทท.

จอมพลังรร.กีฬานครสวรรค์คว้าถ้วยคะแนนรวมศึกยุวชนปทท.


จอมพลังโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ ทำผลงานยอดเยี่ยมชนะเลิศ คะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิงและชาย ในการแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนัก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชนชาย ได้แก่ กฤษดา วงศ์สระ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รุ่น 61 กิโลกรัมชาย ส่วนยุวชนหญิง เป็นของ ปนัดดา แห่งนามโชติ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง โดยศึก EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับประชาชน จะแข่งขันต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย. 2564

การแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนัก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซี่ยม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดชิงชัยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับผลการแข่งขันวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา มีดังนี้ รุ่น 64 กิโลกรัมหญิง พัชราภา พลัดพูนผล จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ กวาด 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 66 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 81 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 147 กิโลกรัม ส่วน พิศมัย วิไลวรรณ์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 61 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 80 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 141 กิโลกรัม และ จิรวรรณ์ โพสาสิน จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 60 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 71 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 131 กิโลกรัม
รุ่นมากกว่า 81 กิโลกรัมชาย ณัฐวัช วงษ์แก้ว จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 113 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 137 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 250 กิโลกรัม ส่วน บุญญปัญญ์ รุกขะวัฒน์ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ คว้า 2 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 133 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 233 กิโลกรัม ขณะที่ ศราวุฒิ วิบูลเขต จากศูนย์ฝึกยกน้ำหนักบางแก้ว สก.พัทลุง ได้ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 101 กิโลกรัม (ยกได้ก่อน) ส่วน บัญชา สาเกษ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทีมเอ เก็บ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 101 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 131 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 232 กิโลกรัม
และรุ่นมากกว่า 64 กิโลกรัมหญิง ภัทรธิดา วงษ์สิงห์ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมเอ กวาด 3 เหรียญทอง จากท่าแสนทช์ 82 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 106 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม ส่วน ธิตินันท์ มอญศรี จากสโมสรยกน้ำหนักเชียงใหม่ WL คว้า 3 เหรียญเงิน จากท่าสแนทช์ 79 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 105 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 184 กิโลกรัม และ ปริชาติ กุนรา จากโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ทีมเอ ได้ 3 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทช์ 77 กิโลกรัม คลีนแอนด์เจิร์ก 91 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 168 กิโลกรัม 
สำหรับนักกีฬายอดเยี่ยม ยุวชนชาย ได้แก่ กฤษดา วงศ์สระ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 เหรียญทอง รุ่น 61 กิโลกรัมชาย ส่วนยุวชนหญิง เป็นของ ปนัดดา แห่งนามโชติ จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 3 เหรียญทอง รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง ส่วนรางวัลคะแนนรวมระดับยุวชนทีมหญิงและชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ 936 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 880 คะแนน อันดับ 3 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ทีมเอ 744 คะแนน
ขณะที่รางวัลคะแนนรวม แยกระดับยุวชนทีมหญิง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 523 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ 436 คะแนน อันดับที่ 3 โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ 400 คะแนน อันดับ 4 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ทีมเอ  346 คะแนน อันดับ 5 ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักโรงเรียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 317 คะแนน และ รางวัลคะแนนรวม แยกระดับยุวชนชาย ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมเอ 500 คะแนน อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ทีมเอ 419 คะแนน อันดับ 3 สมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ทีมเอ 398 คะแนน อันดับ 4 ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักโรงเรียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 388 คะแนน อันดับ 5 ชมรมยกน้ำหนักเทศบาลเมืองทุ่งสง 383 คะแนน อันดับ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ทีมบี 373 คะแนน
สำหรับการแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับประชาชน ที่โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ จะมีขึ้นต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย. 2564 เร่ิมเวลา 09.30 น. ทุกวัน โดยยังคงเป็นการแข่งขันแบบปิด ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้สนใจสามารถชมการแข่งขันครั้งนี้ ได้จากการถ่ายทอดสด ทาง Facebook/thailand tawa สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, Youtube : Thailand TAWA Official และเว็บไซต์ www.tawa.or.th

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ