ศุลกากรเผยผลปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย​เดือน มิ.ย. 1,396 คดี มูลค่ากว่า 80.58 ล้านบาท

ศุลกากรเผยผลปราบผู้กระทำผิดกฎหมาย​เดือน มิ.ย. 1,396 คดี มูลค่ากว่า 80.58 ล้านบาท  

                                                                 
วันพฤหัสบดีที่ 22  กรกฎาคม 2564 
ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์  อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้การเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเกษตร น้ำมัน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนหาข่าวและออกลาดตระเวนด้วยรถยนต์ ตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่า

มีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ อีกทั้งยังมีแผนการป้องกันและปราบปรามสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลา
ที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร กอ.รมน. ป.ป.ส. บช.ปส. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานทูตต่าง ๆ องค์การตำรวจสากล (Interpol) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: DEA) เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 

      สำหรับผลการตรวจพบการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1,396 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 80.58 ล้านบาท  

    ผลงานที่น่าสนใจในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 มีดังนี้

   1. ผลการจับกุมยาเสพติด

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ ศรภ. (ชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF) ได้ทำการตรวจสอบพัสดุที่มาจากต่างประเทศ พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน)

โดยซุบมากับผ้า 4 ผืน น้ำหนักประมาณ 1,236 กรัม มูลค่าประมาณ 3.7 ล้านบาท 

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม พร้อมชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF ได้ทำการตรวจสอบพัสดุไปรษณีย์ต้องสงสัยซุกซ่อนยาเสพติด จำนวน 1 หีบห่อ ปลายทางประเทศ พบเฮโรอีน 1,200 กรัม ซุกซ่อนซุกซ่อนในฝาลิปกรอส จำนวน 264 ชิ้น มูลค่าประมาณ 3.6 ล้านบาท        

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ ศรภ. (ชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force: AITF) ได้จับกุมหญิงสัญชาติไทย พร้อมของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) ลักษณะเป็นเกร็ดสีขาวขุ่น ซุกซ่อนอยู่ในกระดาษคาร์บอนสีน้ำเงิน ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสไม่มีสี อยู่ในเครื่องสำอางชนิดครีมทาเส้นผม จำนวน 547 ก้อน น้ำหนักประมาณ 5,630 กรัม  มูลค่า 19.7 ล้านบาท

   ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนมิถุนายน 2564  มีจำนวน 18 คดี มูลค่า 39.87 ล้านบาท

  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. และเจ้าหน้าที่ ศรภ. ได้ร่วมจับกุมยาเสพติดประเภทเฮโรอีนซุกซ่อน
ในถังสีอะคริลิก เตรียมส่งประเทศออสเตรเลีย จำนวน 134 หีบห่อ น้ำหนัก 314.63 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 943.89 ล้านบาท โดยมีการลักลอบใส่ในถังสีอะคริลิก ปริมาณ 270 Cartons น้ำหนัก 6,750 KGM จากการ
เฝ้าระวังของกรมศุลกากร พบว่าสินค้าดังกล่าวเข้าเงื่อนไขให้เปิดตรวจ (Red line) โดยระบบบริหารความเสี่ยง
กรมศุลกากรทั้ง Central Profile และ Local Profile ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีทางศุลกากรในการ X-Ray
จึงตรวจพบยาเสพติดล็อตดังกล่าว

    2. การจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 กรมศุลกากรตรวจสอบรถกระบะมีลักษณะต้องสงสัย จำนวน 2 คัน บริเวณสี่แยกรัตภูมิ ต. คูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบน้ำมันเบนซิน มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง จำนวน 4,500 ลิตร   มูลค่า 200,000 บาท  

    ทั้งนี้ สถิติการจับกุมน้ำมันเชื้อเพลิง ในเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทน้ำมันดีเซล  จำนวน 18 ราย 1,750 ลิตร มูลค่า 37,770 บาท ประเภทน้ำมันเบนซิน จำนวน 13 ราย 7,810 ลิตร มูลค่า 266,936 บาท 

  3. การจับกุมสินค้าเกษตร

   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจตาพระยา เจ้าหน้าที่ คทร.กกล. และเจ้าหน้าที่ ขกท.กกล.บูรพา ได้ทำการตรวจสกัดรถกระบะต้องสงสัยบริเวณจุดตรวจสกัด ณ สี่แยกโคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  พบกระเทียม มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ขณะทำการตรวจค้นไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดง จำนวน 3,060 กิโลกรัม มูลค่า 100,221 บาท

  ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนมิถุนายน 2564  มีจำนวน 45 คดี มูลค่า 292,934 บาท 

4. การจับกุมบุหรี่ 

  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ได้ทำการตรวจค้นรถกระบะ บริเวณปั๊มน้ำมัน สาขาปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ขนาด 30 มิลลิลิตร บรรจุในกล่องสีน้ำตาล จำนวน 43 กล่อง รวมจำนวน 7,600 ขวด มูลค่า 197,800 บาท 

   ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนมิถุนายน 2564  ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 34 คดี มูลค่า 3.6 ล้านบาท  2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 13 คดี มูลค่า 592,446 บาท

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ