ตม.เชียงแสน จับกุม2ชาวลาวลักลอบขนคนหลบหนีเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จับกุมคนสัญชาติลาว รวม 2 คน ลักลอบขนคนหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติจีน 2 ไทย 3 รวม 7 ราย  

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม 5 , พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.เศรษฐภัทร ณ สงขลา ผกก.สส.บก.ตม.5 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน  ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน ร่วมแถลงข่าว ดังนี้   
          1. เจ้าหน้าที่สืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ได้สืบทราบว่าจะมีการขนคนต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามา  ในราชอาณาจักรไทย ด้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  จึงทำการสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังพื้นที่สุ่มเสี่ยง กระทั่งเวลาประมาณ 20.30 น.  พบเรือหางยาวบรรทุกผู้โดยสารข้ามแม่น้ำโขงจาก สปป.ลาว เข้ามาจอดเทียบจุดจอดเรือแม่โขงเดลต้า บ้านป่าสักหางเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชุดสืบสวนจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบคนต่างด้าวสัญชาติลาว 1 คนและสัญชาติไทย 3 คน จากการสอบถามทราบชื่อคือ 1.นายมัง อายุ  32 ปี สัญชาติลาว 2.นายเจริญ อายุ     23 ปี สัญชาติไทย 3. นายธนธรรม  อายุ 25 ปี สัญชาติไทย 4. นายพัสสน  อายุ 23 ปี สัญชาติไทย จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน  สภ.เชียงแสน  จว.เชียงราย ดำเนินคดี
โดยกล่าวหา 1.นายมัง อายุ  32 ปี สัญชาติลาว โดยกล่าวหาว่า 1) เป็นเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่นำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลาตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   2)ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 35(1)พ.ร.บ.ควบคุมโรค 2558  3)ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 9  และกล่าวหา คนไทยทั้ง  3 ราย กล่าวหาว่า  1)เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งมิใช่ช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่ตามเวลาที่กำหนดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522   2)ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 35(1) พ.ร.บ.ควบคุมโรค 2558   3) ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 9

สถานที่เหตุเกิด  บริเวณจุดจอดเรือแม่โขงเดลต้า บ้านป่าสักหางเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

2. เจ้าหน้าที่สืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ได้สืบทราบว่าจะมีการขนคนต่างด้าวจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาในราชอาณาจักรไทย  ด้านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  จึงทำการสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังพื้นที่สุ่มเสี่ยง กระทั่งเวลาประมาณ 20.30 น.พบเรือหางยาวบรรทุกผู้โดยสารข้ามแม่น้ำโขงจาก สปป.ลาว เข้ามาจอดเทียบจุดจอดเรือแม่โขงเดลต้า บ้านป่าสักหางเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชุดสืบสวนจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบคนต่างด้าวสัญชาติลาว 1 คนและสัญชาติจีน 2 คน จากการสอบถามทราบชื่อคือ 1.นายเพ็ด  อายุ 50 ปี สัญชาติลาว    เป็นคนขับเรือหางยาว  2.นายซุน (SUN ) อายุ 24 ปี สัญชาติจีน ถือหนังสือเดินทางสาธารณะรัฐประชาชนจีน 3.นาง หม่า  (MA) อายุ 25 ปี สัญชาติจีน ถือหนังสือเดินทางสาธารณะรัฐประชาชนจีน จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน  จว.เชียงราย ดำเนินคดี
โดยกล่าวหา นายเพ็ด  อายุ 50 ปี สัญชาติลาว กล่าวหาว่า  1.นำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักร  2.เป็นเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะไม่นำพาหนะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลาตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  3.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด”ตามมาตรา 35(1) พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558  4.ฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตาม ม.9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  
- พร้อมด้วยของกลาง เรือกาบเหล็กสีแดง กว้าง 09.7 ม. ยาว 9.8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 270 จำนวน 1 ลำ
และกล่าวหา  คนจีนทั้ง  2 ราย กล่าวหาว่า  1)เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต  2)ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 35(1) พ.ร.บ.ควบคุมโรค 2558  3) ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 9

สถานที่เหตุเกิด บริเวณจุดจอดเรือแม่โขงเดลต้า บ้านป่าสักหางเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 

สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฯ  และการกระทำความผิดในกฎหมายอื่น  การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้อง และประเทศเพื่อนบ้าน ให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดกฎหมาย การก่อเหตุอันตรายใด ๆ อันกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันอาจทำให้เกิดความเสียหาย  ต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ  กรุณาแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507  ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   กรุงเทพ ฯ  10120  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1178  หรือที่ www.immigration.go.th  จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ