สช.เข้าควบคุม​ รร.ภาษานุสรณ์บางแค

สช.เข้าควบคุม​ รร.ภาษานุสรณ์บางแคเพื่อกำกับดูแลความความเรียบร้อยจากเหตุไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550!!

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค เขตบางแค กทม.สาเหตุเนื่องมาจากโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

นายอรรถพล กล่าวว่า โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ได้กระทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ อีกทั้ง ไม่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเช่าที่ดิน ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค และยังนำสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ ซึ่งเป็นส่วนของที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินของโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคไปขายฝาก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นเหตุให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนตกไปเป็นของบุคคลภายนอก ถือเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การดำเนินกิจการของโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ประกอบกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินมาโดยตลอด และไม่มีทุนเพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ตามปกติ 

นานอรรถพล กล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ไม่สามารถจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีการใช้เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ไปใช้จ่ายนอกเหนือวัตถุประสงค์ ทำให้นักเรียนไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างร้ายแรง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 91 (1) (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สั่งให้โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนต่อไป!!

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ/ ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : บรรณานุกรมข่าว
PR OPEC

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ