สธ.- ศธ.ร่วมกันนำกัญชาต่อยอดสู่อาหารสุขภาพ

สธ.- ศธ. ร่วมกันนำกัญชาต่อยอด สู่อาหารสุขภาพ

วันนี้ (20 มกราคม 2563) ที่ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีกล่าวว่า การขับเคลื่อนกัญขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเวลากว่า 1 ปี เริ่มเห็นภาพชัดเจน ตั้งแต่ปีแรกที่ได้ผลักดันเรื่องกัญชา คือ การทำยาที่มาจากสารสกัดจากกัญชา ที่กระจายไปยังโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ และยังมีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาล และผู้ป่วยสามารถเข้าได้ เราก็ได้ทำงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พืชกัญชาสร้างประโยชน์มากขึ้น โดยคำนึงถึงรายได้ และโอกาสของเกษตรกรมากที่สุด เป็นการทำงานคู่ขนานไปงานวิจัย ที่มีคุณประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง สู่การจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศในอนาคต และในโอกาสนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ พืชกัญชาได้สู่การพัฒนาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และถูกกฎหมาย ทันสมัย ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสังคม ขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการร่วมกับสำนักงานกศน. จังหวัด / กรุงเทพมหานครและสถานศึกษาขึ้นตรงในจังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ ให้วิสาหกิจชุมชนปรุงอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมได้อย่างปลอดภัยและจะขยายต่อไปยังผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงในระยะต่อไป 

"คาดว่าเมื่อเปิดประเทศจะเป็นอาหารเมนูใหม่ที่ทุกคนอยากลิ้มลอง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชง โดยที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เริ่มโครงการมาชิมกัญ โดยนำเมนูอาหารที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทำไว้ เป็นต้นแบบไปเผยแพร่ให้ร้านอาหารที่สนใจ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ ทำให้เห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากกัญชาและกัญชงมีจริง เช่น ก๋วยเตี๋ยว/เกาเหลาหมูตุ๋นอารมณ์ดี เล้งแซ่บซดเพลิน รื่นเริงบันเทิงยำ ข้าวกะเพราสุขใจ น้ำคั้นใบกัญชาสดผสมชา ขนมปังกรอบ คุกกี้ ชอร์ตเบรด เป็นต้น" นายอนุทินกล่าว
                    
ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากมีประกาศปลดล็อกบางส่วนของ "กัญชา" และ "กัญชง" ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่จัดเป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก และเมล็ดกัญชา โดยส่วนที่นำมาใช้นั้น ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก ซึ่งไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เปิดตำรับ "เมนูกัญชา" ปลดล็อก-ต่อยอด สู่อาหารสุขภาพที่ยั่งยืน จนนำไปสู่ “การเปิดครัวตำรับยิ้ม” โดยให้เชฟทั่วประเทศได้ลงทะเบียนร่วมเรียนรู้ โดยจะครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่กัญชาและกัญชงมีศักยภาพ และปัจจุบันก็มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางของพืชกัญชาและกัญชง ทั้งการรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ มีการศึกษาในต่างประเทศว่าการบริโภคกัญชา กัญชงปริมาณน้อยๆ จะช่วยเสริมฤทธิ์การทำงานของสารกัญชาในร่างกาย  ทำให้มีสมาธิ และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่การใส่ในปริมาณมากก็อาจมีผลเสีย  ต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับองค์ความรู้การใช้ดั้งเดิมของคนไทย และเป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิมและงานวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงาน กศน.และกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อผู้เรียน และประชาชนอย่างยั่งยืนโดยร่วมส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการหน่วยงาน องค์กร นักศึกษา ประชาชน และเครือข่าย ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นการผสานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยกับงานวิจัยสมัยใหม่ เพื่อทำให้หลักสูตรมีความถูกต้อง ปลอดภัยและทันสมัย ในระยะแรกหลักสูตรจะเน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจอาหารสุขภาพ และจะต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเรื่องสปาและการท่องเที่ยวในระยะต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักสูตรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และการใช้ประโยชน์จากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดแก่ผู้ที่สนใจต่อไป ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในที่สุด

นอกเหนือจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ในงานนี้ยังมีการเปิด “ครัวตำรับยิ้ม” เพื่อเผยแพร่และสาธิตความรู้ด้านโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชา ที่นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร ที่มีความเหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย ด้วยการสาธิตและเสริฟเมนูอาหารพาเพลินให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มชิมรส ในเมนูข้าวกะเพราสุขใจ โดย ครูพี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. พร้อมการสะบัดตะหลิวลงครัวของ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์  เชฟชื่อดังที่มาร่วมปรุงสูตรเมนูอาหารเด็ดตำรับใหม่โดยเฉพาะที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เช่น แกงเขียวหวานเนื้อ ตำรับรัญจวนจิต หอยแมลงภู่อบพร้อมน้ำจิ้ม ตำรับคนึงหา และเค้กช็อกโกแลต ตำรับสวรรค์รำไร รวมทั้งการสาธิตเครื่องดื่มจากใบกัญชาสด และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดที่ถูกต้อง เหมาะสมจากทีมงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร!!

เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ /ข่าว
ปรานี บุญยรัตน์ ,ณัฐวุฒิ วากะดวน / ภาพ

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ