สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ติดตามมติมหาเถรสมาคมและชื่นชมการทำงานของชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง

#ชัดทุกกระแส

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ติดตามมติมหาเถรสมาคมและชื่นชมการทำงานของชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน กรรมการสมาคมฯ เข้าพบนายถิรเดช ปาละสุวรรณ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอบคุณและชื่นชมการดำเนินการในการจับกุมผู้กระทำความผิดในการล่าและการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น นกและเต่าเพื่อนำมาปล่อยทำบุญ


ตามที่ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด ในการลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อนำมาประกอบธุรกิจการค้าสัตว์เพื่อนำมาปล่อย อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ขอชื่นชมและขอสนับสนุนภารกิจดังกล่าว เนื่องจากภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการของสมาคมฯ ที่ผ่านมา เช่น การรณรงค์เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญหรือบาป?”  การขอมติมหาเถรสมาคมฯ มติที่ 410/2561 เรื่องการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปล่อยสัตว์ในวัด โดยกำหนดให้วัดเป็นเขตห้ามเจ้าของสัตว์ นำสัตว์มาปล่อย เป็นเขตห้ามซื้อขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าชีวิตสัตว์ภายในวัด และให้วัดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ที่กำหนดในการห้ามล่า และการสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตามมาตรา 12 และ 29 ถ้าฝ่าฝืนอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน สิบปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 89 จากนั้นได้เดินทางไปยื่นหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อรายงานผลการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ตามมติมหาเถรสมาคม
สืบเนื่องจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเฝ้าติดตามการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีการเลือกสุ่มตัวอย่าง (Sampling) วัด โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ของการค้าชีวิตสัตว์ภายในวัด และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ มติมหาเถรสมาคมระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 8 สิงหาคม 2562 จำนวน 32 วัด เช่น พบวัดที่มีการค้าขายสัตว์ในวัด เพื่อการปล่อยทำบุญอย่างเปิดเผย จำนวน 10 วัด  พบวัดที่มีการค้าขายสัตว์ในวัด เพื่อการปล่อย ทำบุญอย่างไม่เปิดเผย จำนวน 5 วัด  พบวัดที่มีการขึ้นป้ายประกาศห้ามนำสัตว์มาปล่อยในวัด หรือป้ายมติมหาเถรสมาคม โดยวัดจัดทำ ติดประชาสัมพันธ์ภายในวัด จำนวน 13 วัด และสมาคมฯ ได้นำป้ายมติมหาเถรสมาคม จัดทำโดยสมาคมฯ ติดประชาสัมพันธ์ภายในวัด จำนวน 9 วัด เป็นต้น


ทั้งนี้สมาคมฯจะได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อประสานวัดที่ยังไม่ดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ให้ถือปฏิบัติตามมติ มหาเถรสมาคม หรือตามที่สำนักพุทธฯจะพิจารณาเห็นสมควรต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ