สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 8

#ชัดทุกกระแส

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรับสมัครผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 8ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบาย เพิ่มจำนวนผู้ตัดสิน เพื่อทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตซอล ระดับต่างๆ ในประเทศไทย นั้น

ทางสมาคมฯ จึงขอประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นผู้ตัดสินฟุตซอลรุ่นที่ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย         
2. อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ.2522 – 2544)
3. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพด้านร่างกายและสายตาไม่บอดสี
4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา/ไม่เคยต้องโทษจำคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
6. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า กศน. หรือ ป.ว.ช. ขึ้นไป
7. ส่วนสูง เพศหญิงไม่ต่ำ 155 ซ.ม. เพศชายไม่ต่ำกว่า 160 ซ.ม.

หลักฐานในวันสมัคร
 1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ที่ครอบคลุมเรื่องสายตาและสุขภาพ)
 5. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ใบ (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร)

• เปิดรับสมัครผู้ตัดสินใหม่ วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมสัมมนากติกา ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ในวันที่ 1 กันยายน 2562
• สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง 20 ธันวาคม 2562
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินฟุตซอลในเดือนมกราคม 2563
• จะแจ้งภายหลัง

ขั้นตอนการสมัคร
1. ใบสมัครสอบผู้ตัดสิน ดาวน์โหลด >>> http://fathailand.org/media/download/cms/media/download-file/sys-c036f9c0e2d8b24bf0423779df9edb0e.pdf

2. ในการยื่นใบสมัคร ให้นำเอกสารทั้งหมด Scan เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น ส่งผ่านทางอีเมล์ ด้วยอีเมล์ของตนเองเท่านั้น โดยส่งใบสมัครและหลักฐานในการสมัครที่ Referees@fathailand.org ส่วนเอกสารตัวจริงให้นำมายื่นในวันเข้าอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2562  (รบกวนใส่เรื่องใน E-mail ว่า “สมัครสอบผู้ตัดสินฟุตซอลรุ่น 8” )

* ค่าสมัคร 1,000 บาทต่อคน ชำระเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชื่อบัญชี คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล 2550 เลขที่บัญชี 008-0-07185-6 และต้อง Scanหลักฐานการชำระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครด้วย วันอบรมต้อง แนบส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง หากท่านไม่ชำระเงินค่าสมัคร คณะกรรมการฯถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบเป็นผู้ตัดสิน

3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โทร.097-240-5265

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินโดยแบ่งเป็นชายและหญิง

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินชาย
• ทดสอบความเร็ว วิ่งระยะทาง  20 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3.40 วินาที จำนวน 2 เที่ยว พักระหว่างเที่ยว 90 วินาที
• ทดสอบความเร็วทนทาน โดยวิ่งตามสัญญาณเสียงแอร์เรียต(ARIET Test Level 15-3) ผ่านที่ระดับความเร็ว 15 เที่ยวที่ 3 ดังนี้ -วิ่งบนพื้นเรียบ วิ่งไป-กลับระยะทาง 20 เมตร  นับ 1 เที่ยว  พัก 5 วินาที
-วิ่งสไลด์ข้างระยะทาง 12.5 เมตร ไปกลับ นับ 1 เที่ยว พัก 5 วินาที
(วิ่งสลับกันอย่างละที่ยวนับเป็น 1 รอบ จำนวนรวม 36 เที่ยว หรือ  18 รอบ)

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ตัดสินหญิง
• ทดสอบความเร็ว วิ่งระยะทาง  20 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3.70 วินาที จำนวน 2 เที่ยว พักระหว่างเที่ยว 90 วินาที
• ทดสอบความเร็วทนทาน โดยวิ่งตามสัญญาณเสียงแอร์เรียต(ARIET Test Level 14-3)  ผ่านที่ระดับความเร็ว 14 เที่ยวที่ 3 ดังนี้ -วิ่งบนพื้นเรียบ วิ่งไป-กลับระยะทาง 20 เมตร  นับ 1 เที่ยว  พัก 5 วินาที
 -วิ่งสไลด์ข้างระยะทาง 12.5 เมตร ไปกลับ นับ 1 เที่ยว พัก 5 วินาที
 (วิ่งสลับกัน จำนวนรวม 25 เที่ยว หรือ  12.5 รอบ)

กำหนดการสอบภาคปฏิบัติการตัดสิน
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ในวันที่ 5 กันยายน 2562
• สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง 20 ธันวาคม 2562
• ผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีและผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้ว
• การสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครต้องสอบทำหน้าที่ผู้ตัดสินทุกตำแหน่ง (ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน) เต็ม 1 เกมการแข่งขัน
• กรณีสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้คุมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน ฯ ให้เดินทางไปทำหน้าที่ควบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ (เบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท ที่พักวันละ 1,000 บาทและค่าเดินทางตามอัตรา รถ บขส. ปรับอากาศชั้น 1)

กำหนดการประกาศผลการสอบผู้ตัดสิน
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล ในเดือนมกราคม 2563 ทางเว็บของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ http://fathailand.org/ เพจของสมาคมกีฬาฟุตบอล และติดประกาศที่ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ