"มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)

#ชัดทุกกระแส


"มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินร่วมกับกรมป่าไม้
จัดทำโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาทหน้าที่ ในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ การทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาสังคมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน


ทาง มูลนิธิรักษ์ป่าพะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดินจึงร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) “ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และใกล้วันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระบรมนาถบพิตร เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักรับรู้สภาพปัญหา และร่วมกันปกป้องผืนป่าที่บรรพบุรุษได้เคยพึ่งพาอาศัย ช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนทุกระดับชั้นจากชุมชนในพื้นที่ ที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากผืนป่าและอาศัยพึ่งพามาแต่อดีต ให้เข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองดูแลรักษาผืนป่าแห่งนี้ด้วยพลังของคนในชุมชนเอง และเพื่อเป็นการสืบสานงานด้านการปลูกป่าของมูลนิธิฯ ที่ทำโครงการปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการปลูกป่า 4 ภาค

   
โครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) “ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา” ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พะยูง ต้นไม้รวงผึ้งและต้นไม้เบญจพรรณ เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพป่า ณ พื้นที่ป่ารอยต่อจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแม่นางเวียน จำนวนเนื้อที่ ๒๗ ไร่ โดยร่วมกับกรมป่าไม้ และหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำในท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรเอกชน จิตอาสาพระนคร และกลุ่มพลังต่างๆ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) “ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา” ในครั้งนี้ เริ่มจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา และลงทะเบียนถวายพระพรพร้อมลงทะเบียนปลูกป่าในช่วงเช้า จากนั้นคุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่า 4 ภาค และคุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่าภาคเหนือ ได้นำต้นกล้าพะยูง ต้นกล้ารวงผึ้ง พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต้นกล้าพะยูง ต้นกล้า รวงผึ้ง ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สังฆปรินายกฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และใกล้วันคล้ายวันพระราช มายังปรำพิธี พอถึงช่วงบ่าย พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรณี ประธานก็ทำพิธีเปิดงาน โดยมี อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่า 4 ภาค ตัวแทนท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9) ประธานมูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน, คุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ ประธานโครงการปลูกป่าภาคเหนือ, ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ, สัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์, นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์, นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี, จิตอาสา 904 วปร. , จิตอาสาพระนคร, มทบ 31, พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปลูกป่าด้วยประมาณ 2,500 คน สามารถปลูกต้นไม้พะยูง ต้นรวงผึ้งและไม้เบญจพรรณ จานวน 5,000 ต้น รอบพื้นที่!!

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ