หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “รางวัลคชจักร” ครั้งที่ 1

#ชัดทุกกระแส

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “รางวัลคชจักร” ครั้งที่ 1 


โดยมีบุคคลสำคัญจากนานาชาติ และประเทศไทย เข้ารับการประทานรางวัลวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร (Cajajakra Award) ครั้งที่ 1 ซึ่งสภาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา มูลนิธิหัตถาธรรม สมาพันธ์พันธมิตรเพื่อเสริมสร้าง  คุณธรรม- จริยธรรมสังคม (Confederation Consortium on the Promotion of Merits and  Morality ) ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย และอีกหลายองค์กร ได้ร่วมใจจัดขึ้น เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ สื่อมวลชน ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ที่ปรากฏผลงานสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยมีบุคคลสำคัญระดับประเทศจากหลายประเทศ เข้าร่วมพิธีรับการประทานรางวัลในครั้งนี้ อาทิพระธรรมโมลี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 , พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี , พระเทพสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ), พระเทพสิทธาจารย์ (ดร.) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, พระราชรวมุนี, รศ.ดร. (พล อาภากโร) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) , พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มจร ,  พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. (เทียบ สิริญาโณ) คณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร , พระครูสังฆรักษ์สุรเดช อินทวัณโณ (ครูบากฤษณะ) , พระมหาบุญถึง ชุตินธฺโร, พระสุวัฒน์ จันทร์ดี (หลวงพ่อดี) , ศาสตราจารย์ ดร.พระชาตรี เหมพนฺโธ  (เหมพันธ์) , ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์, ม.ล.จรัลพงษ์ จรูญโรจน์ , ม.ล.วันชัย นวรัตน์, ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท, ม.ล.พรรณพิมล ชยางกูร, ม.ล.อภิชัย ชยางกูร, ม.ล.ปวริศร์ กิติยากร, ม.ล.ภัทรสุดา กิติยากร, ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิจัยนานาชาติ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ เลขาธิการสำนักงานทูตสันติภาพแห่งโลก , พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย , ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร, มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา, ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร , พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ , นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย , นายแผน วรรณเมธี , นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส , แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ , ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน


ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ศิลปินนักร้อง นายสุนทร ช่วยตระกูล (ทอนส์ 79) ผู้สื่อข่าวอาวุโส , นายณรงค์ หนูเชื้อ บรรณาธิการบริหารศูนย์ข่าวศาสนา thairnews , นางปุญย์ธนิตา  วากะดวน ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV , ดร.นาที รัชกิจประการ, ดร.สมบัติ เมทะนี , ดร.โฆสิต สุวินิจจิต , อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี , นายเก่งกาจ จงใจพระ, นายกันตพงศ์ บำรุงรักษ์, นางสาว วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร , คุณศิริพร อำไพพงษ์, ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, นางสิรัชชารัตนปริญญาโชค นายพัฒนา กันอำพล นางพนารัตน์ กันอำพล ดร.สุรชัย แก้วคูณ นายณภัทร ปาละกะวงศ์ Most.Ven.Te win ta (Dhammakathika Bhujahitadhara) , Most.Ven.Battanta Nyar Norbasa, Bhikkhu Mangala Maharjan, Preah Dr.MAHATY TAT Mr.Herakaji Awale “BJ”,  Sai Hsang Maing,  Sai Parn Seng,Dr.Gagan Malik Indian Actor พระเอกหนุมาน พระพุทธเจ้า , และบุคคลสำคัญจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย ศรีลังกา เนปาล เมียนมาร์ กัมพูชา เป็นต้น

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ