ร่วมมุทิตาจิตการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

#ชัดทุกกระแส

ร่วมมุทิตาจิตการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ที่วัดอรุณราชวราราม ญาติโยมทั่วทุกสารทิศที่สนิท และ ทีมงานผู้บริหารหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) ร่วมพิธีมุทิตาจิต แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ของท่านพระมหาชุมพร นิติสาโร นักธรรมเอก ป.ธ.๔ พระครูใบฏีกาจีรเดช จิรเตโช นักธรรมเอก พระครูปลัดอินทรา จันทสาโร นักธรรมเอก โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้กำหนดหน้าที่เจ้าอาวาสไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือครอบคลุมกิจการคณะสงฆ์และกิจการพระศาสนาอย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่เท่านั้น  หน้าที่เจ้าอาวาสยังมีบัญญัติไว้ในบทบัญญัติอื่น   ทั้งยังมีที่เนื่องด้วยการแผ่นดินและการของสาธารณชนทั่วไป ขอบเขตแห่งงานในหน้าที่เจ้าอาวาสจึงมีมาก และเป็นงานที่ต้องปฏิบัติทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะวัดเป็นฐานแห่งการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เจ้าอาวาสต้องรับภาระทุกอย่างในวัด บางวัดเป็นวัดเล็ก เจ้าอาวาสเพียงรูปเดียงก็พอรับภาระได้ดี แต่บางวัดเป็นวัดขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก เจ้าอาวาสเพียงรูปเดียวไม่สามารถรับภาระได้ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จึงกำหนดให้มีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพิ่มขึ้นได้    และในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ กำหนดให้ระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ ไว้ในหนังสือขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส   

  ข้อนี้ แสดงชัดเจนถึงเจตนารมณ์แห่งกฎมหาเถรสมาคมว่า “ต้องการให้รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสอย่างแท้จริง มิใช่แต่งตั้งเพื่อประดับเกียรติหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด” อันวิธีแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามนั้น ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตามความในข้อ ๖, ๒๖ และ ๒๘ แห่งกฎมหาเถร-สมาคม ฉบับที่ ๒๔ ดังนี้

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ