ส.กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2562

#ชัดทุกกระแส

ส.กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2562วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอัลมิรอซ ซ.รามคำแหง 5 กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

โดยในที่ประชุมมี พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณ กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการเลขาธิการฯ, อุปนายก, สภากรรมการ, ตัวแทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT),สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์โหวตและไม่มีสิทธิ์โหวต ทั้งในระดับ โตโยต้า ไทยลีก (T1), M-150 แชมเปี้ยนชิพ (T2), ออมสิน ลีก โปร (T3), ออมสิน ลีก (T4), ลีกสมัครเล่น (TA), ฟุตบอลลีกหญิง, ฟุตซอลลีก และ ฟุตบอลชายหาด
วาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1. นับองค์ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่าการประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ข้อ 27.1

โดยมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวนรวมทั้งหมด จำนวน 115 คน  จาก 219 คน 

แบ่งออกเป็น ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 70 เสียง ( สมาชิกเกินกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 31 เสียง )

และสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง  54  คน จากจำนวน 149 คน

วาระที่ 2. การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 55 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 55 เสียง )

วาระที่ 3. สุนทรพจน์ของนายกสมาคม

วาระที่ 4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม

โดยมีมติให้ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบการประชุม ประกอบด้วย

- นายชนะวิทย์ ฉายแสง สโมสรฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี

- นายธัญญะ วงศ์นาค สโมสรโปลิศ เทโร เอฟซี

- นายสุรเดช อนันตพงศ์ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 59 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 60 เสียง )

5.2 รายงานผลการดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 60 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 60 เสียง )

5.3 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการรับรองแล้ว และรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น

- รายได้จากไทยลีก เป็นเงิน 730,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 51.40 เปอร์เซ็นต์

- รายได้จากค่าสนับสนุน เป็นเงิน 485,542,527.57 บาท คิดเป็นสัดส่วน 34.20 เปอร์เซ็นต์

- รายได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 37,672,625.49 บาท คิดเป็นสัดส่วน 2.60 เปอร์เซ็นต์

- รายได้จากการสนับสนุนจากต่างประเทศ เป็นเงิน 97,218,347.27 บาท คิดเป็นสัดส่วน 6.80 เปอร์เซ็นต์

- รายได้อื่นๆ เป็นเงิน 70,403,835.32 บาท คิดเป็นสัดส่วน 5 เปอร์เซ็นต์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,837,335.65 บาท

รายจ่ายที่ไม่รวมค่าภาษีเงินได้ รวมทั้งสิ้น 1,416,670,720.27 บาท

โดยแบ่งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบ่งออกได้ ดังนี้

- ค่าสนับสนุนเพื่อพัฒนาสโมสร เป็นเงิน 701,073,062.36 บาท คิดเป็นสัดส่วน 49.50 เปอร์เซ็นต์

- ค่าดำเนินงานและบริหาร เป็นเงิน 192,765,968.86 บาท คิดเป็นสัดส่วน 13.60 เปอร์เซ็นต์

- ค่าสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชาย-หญิง เป็นเงิน 260,282,145.51 บาท คิดเป็นสัดส่วน 18.40 เปอร์เซ็นต์

- ค่าบริหารสิทธิประโยชน์และรายได้ เป็นเงิน 105,597,427.55 บาท คิดเป็นสัดส่วน 7.50 เปอร์เซ็นต์

- ค่าจัดการแข่งขันฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด เป็นเงิน 65,373,763.04 บาท คิดเป็นสัดส่วน 4.60 เปอร์เซ็นต์

- ค่าสนับสนุนจัดการแข่งขัน เป็นเงิน 91,578,352.95 บาท คิดเป็นสัดส่วน 6.50 เปอร์เซ็นต์

รวมรายได้ทั้งหมด เป็นเงิน 1,420,837,335.65 บาท

และมีรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน 1,416,670,720.27 บาท

ในปี 2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,166,615.38 บาท

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.4 การรับรองฐานะการเงิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2561

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.5 การขออนุมัติงบประมาณ ( ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2562 )

- ประมาณการรายได้ทั้งหมดในปี 2562 เป็นเงิน 1,520,800,664.00 บาท

- ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด ปี 2562 เป็นเงิน 1,517,976,845.04 บาท

รวมประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย ในปี 2562 เป็นเงิน 2,823,818.96 บาท

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.6 การขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ จำนวน 87 สโมสร ขอเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.7 การแก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย แนะนำให้มีการแก้ไขเอกสาร และข้อความเพื่อความสมบูรณ์ ก่อนส่งต่อให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้ง

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคม

คือ นาย สมภพ ต่อมสุวรรณ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต เลขทะเบียน 9071

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 60 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.9 การให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง นายกสมาคม อุปนายก และกรรมการกลางของสมาคม

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

5.10 การแต่งตั้งเลขาธิการสมาคม

คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล เป็น เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

( สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงรับรองมติ 61 เสียง จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 61 เสียง )

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
หลังจากการประชุม  พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่า "ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ไม่ได้พัฒนาฟุตบอลเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เล็งเห็นว่าต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบในทุกๆ ด้าน ทั้งการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้า, การเปิดอบรมโค้ชทุกระดับ ตอนนี้มีผู้ผ่านการอบรมโค้ชแล้ว 2,000 กว่าราย และเพิ่มขึ้นจากในอดีตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตเราจะเปิดอบรมนักกายภาพเพิ่มอีกด้วย"

"ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดินจาก กกท. จำนวน 150 ไร่ ในการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งใหม่ ที่ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ซึ่งจากนี้สมาคมฯ จะเดินหน้าของบประมาณจากฟีฟ่ามาสร้างให้สำเร็จต่อไป ซึ่งผมวางแผนไว้จะสร้างสนามหญ้าจริง 5 สนาม สนามหญ้าเทียม 1 สนาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน"
"เรามีการกวาดล้างขบวนการล็อกผลการแข่งขันฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยี VAR มาช่วยในการตัดสิน แต่ว่าทางฟีฟ่ายังไม่มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ทำให้เราต้องอบรมบุคลากรให้มีความพร้อม และเตรียมเชิญวิทยากรจากฟีฟ่ามาช่วยพัฒนาตรงนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการฝึกและใช้ VAR ในภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจะสามารถใช้ VAR อย่างเป็นทางการประมาณช่วงปลายเลก 2 ทั้งนี้สโมสรที่กายภาพภายในสนามยังไม่ผ่าน ทางสมาคมฯ ได้ส่งหนังสือให้สโมสรเหล่านั้นปรับปรุงกายภาพในสนามให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด"

"นอกจากนี้มีการแต่งตั้งเลขาธิการสมาคมฯ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยมีการแต่งตั้ง คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคมฯ อย่างถาวร ในเรื่องการเลือกตั้งวันนี้ยังไม่มีการพุดคุยในที่ประชุม ซึ่งถึงวาระต้องมีการเลือกตั้งในปีหน้า จะมีการดำเนินการให้เพื่อทุกอย่างเรียบร้อย วันและเวลาจะมีกำหนดอีกครั้ง"
"ประเด็นสโมสรสีหมอก  เอฟซี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางสมาคมฯ ได้ส่งวาระการประชุมใหญาสามัญประจำปีให้สโมสรสมาชิกไปแล้ว เพราะฉะนั้น การนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเรื่องราวเกิดหลังจากที่ส่งวาระไปแล้ว ทางสภากรรมการจึงมีมติรับรองให้ระงับการแข่งขันไว้ชั่วคราว  ส่วนการถอดถอนสโมสรสีหมอกเอฟซี ออกจากสมาชิก ต้องเกิดขึ้นในการประชุมสามัญประจำปีปีหน้า"

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ