สัมนา กมธ.กีฬาวุฒิสภา

สัมนา กมธ.กีฬาวุฒิสภา เตรียมผลักดันสถาบันมวยไทย ,  หลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา และ มวยไทยมรดกโลก

 คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยในคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา" ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 - 27 พ.ย.65  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
    1. สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของคณะกรรมาธิการในห้วงเวลาที่ผ่านมา
    2. ศึกษาแนวทางการดำเนินการส่งเสริมมวยไทยในมิติเพื่อการอนุรักษ์
    3. ศึกษาแนวทางส่งเสริมมวยไทยในมิติทางศิลปวัฒนธรรม
    4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับมวยไทยในทุกมิติ
ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย กรรมาธิการ คณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านมวยไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมมนาในช่วงเช้า เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 2 ประเด็น คือ 1.การจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ และ 2.การพัฒนาหลักสูตรมวยไทยในสถานศึกษา ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์มวยไทยท้องถิ่น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะมีการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสัมมนา เพื่อนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์และดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวอีกว่า มิติด้านการอนุรักษ์ จากการพิจารณาศึกษาได้มีข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งศูนย์มวยไทยท้องถิ่นและส่งเสริมให้มวยไทยได้เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกจึงได้เชิญอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมมาร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์มวยไทยอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาจะดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อวงการมวยไทยอันเป็นภูมิปัญญาของชาติต่อไป

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ