พช.ราชบุรีจัดแสดงSustainability Expo 2022

พช.ราชบุรีจัดแสดงSustainability Expo 2022 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมมอบนโยบาย "บทบาทกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ" ณ ห้องประชุม 204 - 209 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าประชุมฯ
ด้านนายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  คน ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 76 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน จำนวน 76 คน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 คนและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 6 คน ดำเนินการระหว่างวันที26-27กันยายน 2565 ซึ่งบูรณาการกิจกรรมกับการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ "การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย" ในงาน  Sustainability Expo 2022 (SX2022) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการ Workshop "บทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" โดย ตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเวทีเสวนาหัวข้อ "ปัจจัยสนับสนุนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมประสบความสำเร็จ" โดย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์/CEA) และบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัดในการนี้นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ  พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมกับผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ อาทิ แนวทางการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลไกการขับเคลื่อน การเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อสั่งการเพิ่มเติม พร้อมนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการของบริษัทประชารัฐ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในครั้งนี้ด้วย
 ณ ห้องประชุม 204 - 209 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ