นครปฐมเชิญชวนเที่ยวงาน

นครปฐมเชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม” พร้อมล่องเรือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พบอาหารอร่อยจากร้านอาหารและคาเฟชื่อดังนครปฐม และสินค้าโอทอป เที่ยวครบจบที่เดียว 16-18 ก.ย.2565นี้

วันนี้ 16 ก.ย.2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาจังหวัดนครปฐม เมืองแห่งของอร่อยและคาเฟ่วิวสวยใกล้กรุงฯ ในงานได้มีการจัดรวมร้านคาเฟ่สุดชิลล์ อาหารนานาชนิดที่ขึ้นชื่อ เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่หลากหลาย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นจากชุมชน นั่งรถไฟ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ สะพานเสาวภา สะพานประวัติศาสตร์สำคัญ และนั่งรถรางนำเที่ยวในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้ ที่ วัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า นครปฐมเป็นจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภทกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่อำเภอ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชีวิตชุมชน ทำให้เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมมีความเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนไทย เที่ยวไปกลับวันเดย์ทริป ด้วยปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
  
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดนครปฐม เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพและจับจ่ายใช้สอยไปกับผลิตภัณฑ์พืช ผัก ผลไม้ในพื้นที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา อาทิ ประวัติวัดกลางคูเวียง เป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบประวัติการทสร้างปรากฏทราบแน่ชัด คนรุ่นเก่าเล่าว่าวัดกลางคูเวียงนี้เดิมชื่อว่า วัดกลางลาว สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือเมื่อพระองค์ได้ทำสงครามปราบปรามเมืองเวียงจันทร์ ซึ่งเคยเป็นเมืองประเทศราชของไทยมาก่อนจนได้ชัยชนะ พระองค์จึงได้กวาดต้อนเอาชาวเมืองเวียงจันทร์ล่องมาตามลำน้ำท่าจีน จนเข้าสู่มณฑลนครชัยศรี ถึงหมู่บ้านสัมปทวน จึงให้ขบวนราษฎรชาวเวียงจันทร์ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสัมปทวนนี่เอง ในคราวกวาดต้อนครอบครัวชาวเวียงจันทร์มานั้น ได้มีเจ้านายฝ่ายเวียงจันทร์มาด้วยคือพระเจ้าเมืองซ้ายและพระชายาหม่อมเจ้าโสภี หลังจากครอบครัวชาวเวียงจันทร์ได้ตั้งถิ่นฐานเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าเมืองซ้ายและพระชายาได้ทำการบูรณะวัดซึ่งเป็นวัดที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม ชาวบ้านเรียกว่า วัดกลาง แต่เป็นวัดร้างมาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์จนเป็นที่เรียบร้อย จึงได้อาราธนาท่านพระครูบุญชูโต มาเป็นเจ้าอาวาสทำการปกครองวัดกลาง กระทั่งท่านอาจารน์น้อยได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นมาใหม่ แล้วทำการปกครองวัดกลางลาวสิบต่อมา หลังจากท่านอาจารย์น้อยได้มรณภาพลง ได้มีเจ้าอาวาสทำการปกครองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
นอกจากนี้ยังได้ชุมชนที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่ธรรมชาติและชุมชน ในแต่ละอำเภอจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ต้องกระตุ้นกิจกรรมให้เกิดการต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาจับจ่ายใช้สอยให้ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะการพักผ่อนหย่อนใจในคาเฟ่ วิวสวย ใกล้กรุงฯ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งมุมถ่ายภาพ เมนูอาหาร เครื่องดื่มที่หลากหลาย  อันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไป 
ด้านนางกาญจนกุระ ฮัยสคาเนน ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  "เทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม" ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (Nakhonpathom Innovation and Food Expo ( มหกรรมแสดงนวัตกรรมและอาหารนครปฐม )  ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่มีนโยบายช่วยกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดนครปฐม  โดยงานเทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2565 เวลา 11.00-20.00 น. ณ วัดงิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดนครปฐมให้มีความต่อเนื่อง  เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างเครือข่ายร้านอาหาร คาเฟ่ และภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม  เพื่อเพิ่มรายได้ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลาย ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการในการจัดงาน 

ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ดีเด่น ของจังหวัดนครปฐม มากกว่า 40 บูธ อาทิเป็ดชื่อดังจากภัตาคารโกเท้ ร้านสมทรงเป็ดย่าง ร้านหมี่กรอบกระเทย  ผลิตภัณฑ์สุกรแปรรูปจากฮ้งซ้งเฮียง ปลาสด แดดเดียว และกุ้ง จากแหล่งผลิตดอนแฉลบ กำแพงแสน เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน (พิมชนก) ร้านคาเฟ่ชื่อดัง เช่น สยามศาลายา ชิล ณ ดอนหวาย มาดิคาเฟ่  DOD คาเฟ่ สวนคำคาเฟ และอีกมากมายกว่า 10 คาเฟ รวมถึงสินค้าโอทอปจากชุมชนต่างๆ
งาน “เทศกาล คาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม” มางานนี้งานเดียว เที่ยวครบจบทุกที่ พร้อมอร่อยกับของดีทั่วนครปฐม จึงเป็นโอกาสดีที่ไม่ควรพลาดและขอเชิญชวน

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ

สหภาพธอส.ร้องแบงก์ชาติ