ธกส.จัดโครงการปลูกต้นไม้

ธกส.จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ส.ค.66 
ที่ป่าชุมชนบ้านหานบางนา หมู่ที่ 2 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอพระแสง นายพิเซษฐ อารยะรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก" โดยมีผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ธนาคารได้ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดการสนับสนุนดูแลรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ดินและน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ประกอบไปด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เป็นการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circul Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ พันธ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ยางนา ,สักทอง , มะฮอกกานี , ตะเคียนทอง , หว้า , พะยอม , ราชพฤกษ์ , ขี้เหล็ก , กฤษณา

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา, เพื่อสนับสนุนชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริในที่ดินของตนเองและที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเพิ่มปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างสมดุลเชิงนิเวศ ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่อไป


ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ