กำแพงเพชรปักหมุด!

"กำแพงเพชรปักหมุด! นำร่องมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565  นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสถาบันการเงิน ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วม ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กำแพงเพชร เขต 1

นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ กล่าวว่า “ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และขวัญกำลังใจในการทำงานของเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( นางสาวตรีนุช เทียนทอง ) มีความห่วงใย ปัญหาหนี้ครูเป็นอย่างยิ่ง ท่านฝากให้ผมและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาในสถานีครูที่เราจัดตั้งขึ้น จริงๆ เราจะดำเนินการในทั่วประเทศ แต่ว่าที่กำแพงเพชร เป็นจุดแรกที่เราลงมาเป็นโครงการนำร่อง เพื่อจะนำเป็นบทเรียน บททดสอบ เพื่อสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดใหญ่ของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นห่วงครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นหนี้ในระบบโดยมีมากถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท เป็นจำนวนคนประมาณ 9 แสนคน ซึ่งน่าเป็นกังวล และเป็นที่น่าวิตกว่าเราจะดำเนินการกระบวนการอย่างไรให้ครบถ้วน แล้วสามารถต่อยอดให้ยั่งยืนได้ต่อไปกระบวนการเราจัดกลุ่ม โดยมีวิธีการแบ่งกลุ่ม เป็น 3 ระยะ ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว สถานีครูเป็นระยะสั้นในการที่จะดําเนินการก่อน สําหรับหนี้ซึ่งเป็นหนี้วิกฤต คือหนี้ ซึ่งเขากําลังจะโดนฟ้องร้องหรือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการฟ้องร้องแล้ว อันนี้เป็นหนี้วิกฤต ซึ่งเราจะต้องแก้ไขก่อน สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือ การขอความร่วมมือจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่เขาเป็นเจ้าหนี้อยู่ ให้ช่วยไกล่เกลี่ยประนีประนอมหรือดำเนินการด้านใดด้านหนึ่ง วางแผนเป็น short term หรือ long term กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ว่า ครูจะได้ไม่โดนฟ้องหรือ ไม่ถูกบังคับคดีก่อนในเบื้องต้น ส่วนกระบวนการระยะกลาง เราจะมีแนวทางเข้ามาช่วยเหลือครู ให้เกิดลดหนี้สินได้อย่างไร เช่น ทํา soft lone ยืดหนี้ ซึ่งคณะกรรมการฯจะมีการประชุมหารือต่อไปในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ส่วนระยะยาวทางเราจะจัดวางแผนทักษะชีวิตของครูใหม่ โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องการเงิน การวางแผนชีวิตด้านการเงินให้เป็น รู้ว่าเงินทองควรใช้อย่างไรประมาณไหน สิทธิ และความน่าจะเป็นของเขาควรจะเกิดตั้งแต่ต้น ถ้าแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น ไม่ควรมาแก้ปัญหาระยะยาว นี่คือ 3 หลักการสําคัญของโครงการต้องแก้ปัญหาหนี้สินครู รวมถึงกระบวนการยังค้างดองอยู่ในกระบวนการศึกษา ซึ่งครูร้องเรียน เรียกร้องกันเข้ามามากก็คือ ประเด็น 30% ซึ่งเขานําเอาไปใช้ไม่ได้ อันนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการที่พิจารณาของครู โดยคณะกรรมการฯแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ก็จะวางแผนช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป 

สำหรับการเปิดมหกรรมนำร่องที่จังหวัดกําแพงเพชรในวันนี้ เนื่องจากกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของสหกรณ์สูงสุด และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดําเนินการไปในถูกต้อง ถูกทางแล้วก็ถูกวิธี อันนี้ซึ่งมันจะเป็นฐานในการที่เราจะเอาไปสังเคราะห์ หรือวิเคราะห์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับจังหวัดอื่นต่อไป  และสำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้สินของข้าราชการทั้งหมด เริ่มจากแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยหนี้สินครัวเรือนก่อน โดยหนี้สินครัวเรือนของภาคประชาชนในประเทศไทยปัจจุบันสูงขึ้น ขณะนี้ทุกกระทรวงจึงได้ขับเคลื่อนดําเนินการแก้ไขปัญหา สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ หนี้สินครูถือว่ามีเป็นจำนวนมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้ในด้านความมั่นใจ คณะกรรมการชุดนี้มั่นใจว่าจะทําได้ เพียงแต่ว่าทําได้ผลสัมฤทธิ์ในระยะไหน? อย่างไร? อันนี้คงต้องรอติดตาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านทุ่มเทและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และมุ่งมั่นผลักดันให้เรื่องนี้ให้ดําเนินการให้สําเร็จให้ได้ และก็ไม่ใช่สําเร็จเฉพาะระยะสั้นที่ท่านยังดำรงตําแหน่งเท่านั้น แต่ขอให้ยืนยาวต่อไปเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องครูให้พ้นจากการเป็นหนี้ หรืออย่างน้อยก็ได้รับการรองรับหนี้ที่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการให้ได้ และอยากฝากถึงเพื่อนครูที่เป็นหนี้วิกฤต ว่าท่านอย่าออกนอกระบบ ไม่ว่าจะถูกยั่วยุด้วยเรื่องใดๆก็แล้วแต่ เรายังไม่มีการชักนําไปในทางที่จะต้องออกนอกระบบ ขอให้เข้ามาสู่ระบบก่อนและที่สําคัญต่อไปก็คือว่าคุณเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินการจะเปิดให้มีการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในระยะที่สองต่อไป หรืออาจจะมีระยะที่สามที่สี่ต่อไป

 ขอให้ติดตามประชาสัมพันธ์จากกระทรวงศึกษาธิการต่อไป เพราะถ้าครูเข้ามาอยู่ในระบบ คณะกรรมการฯก็จะสามารถช่วยเหลือ ดูแลได้อย่างครอบคลุม ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้สำเร็จได้อย่างแน่นอน” นายณัฐวัฒน์ กล่าวในที่สุด

ความคิดเห็น

ข่าวฮอตชัดทุกกระแส

วิเคราะห์ เจาะลึก วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน

“ธรรมาภิบาล”เร่งหารือ กกต.ให้จัดการเลือกตั้งใหม่

ฟุตบอลสูงอายุชิงถ้วย ร.10 68 ทีมร่วมฟาดแข้ง

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ณ​ ชุมชนชาวคลองลัดภาชี

ราชกรีฑาสโมสรจัดศึกกีฬาม้าแข่งไร้พนันชิงชัยแบบนิวนอร์มัล

ไทย ต้านไม่ไหว พ่ายญี่ปุ่น 0-7

ทนายอนันต์ชัย โพสต์ FB ระบุ